Vi åbner dørene på UCH

Infodag/aftner i januar 2018

  • lørdag den 13. januar - alle uddannelser, men ikke alle adresser
  • onsdag den 17. januar - STEP 10, 10. klasse
  • tirsdag den 23. januar - Tekniske erhvervsuddannelser EUD/EUX Tech
  • onsdag den 24. januar - gymnasierne hhx, htx og EUD/EUX Business

Lørdag den 13. januar

Kom forbi til en infodag på UCH fra kl. 10 - 13, hvor elever, lærere og vejledere er klar til at byde dig velkommen.

Teknisk gymnasium - htx - Døesvej 70/den røde indgang
Holstebro Tekniske Gymnasium har fokus på teknologi og naturvidenskab. En studentereksamen, hvor du fordyber dig i videnskab og lærer at bruge den i praksis. På htx har du også mulighed for at tage to måneder af din gymnasietid i USA på US Science - kig forbi og bliv klog på fag, studieretninger, videre uddannelsesmuligheder og meget mere. 

Handelsgymnasiet - hhx - Døesvej 76/den blå indgang
På hhx givet vi en bred og solid indsigt i samfunds- og erhvervsmæssige samt kulturelle forhold. Det er de særlige profilfag med fokus på økonomi, sprog, kulturforhold m.m., som gør hhx til et handelsgymnasium. Kom og bliv klog på fag, studieretninger, videreuddannelsesmuligheder og meget mere. 

EUD Business/EUX Business - Døesvej 76/den grå indgang
Digital frontløber, købmand på 1. klasse, kontor- og administrationsuddannelser - det er nogle af de ting vi tilbyder på de to "Grundforløb1" EUD Business og EUX Business. EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, hvor du får både gymnasiale fag og en faglig uddannelse. Kom og hør om dine muligheder.

Tekniske erhvervsuddannelser EUD og EUX Tech - Midtpunktet, Døesvej 70/den røde indgang
Kom og hør, hvordan du kan starte på en af de tekniske erhvervsuddannelser. Vi dækker områderne Teknologi, Byggeri, Transport, Fødevarer og Jordbrug. Hør også om EUX Tech, hvis du overvejer den erhvervsfaglige studentereksamen. 

Onsdag den 17. januar - STEP 10 - 10. klasse på UCH

Kl. 19.00, Døesvej 76 - Auditoriet - den blå indgang 

STEP 10 - starten på din ungdomsuddannelse
Vi har tre profiler EUD10 - FLEX10 og GYM10 og sætter i næste skoleår ekstra fokus på støtte til ordbinde elever. Kom og hør mere.

Tirsdag den 23. januar - Teknisk EUD/EUX Tech

Kl. 19.00, Døesvej 70 - indgang ved den røde bygning

Tekniske erhvervsuddannelser
Kom og hør, hvordan du kan starte på en af de tekniske erhvervsuddannelser som fx tømrer / maler / struktør /chauffør / mekaniker / lageroperatør / elektriker / procesoperatør / industritekniker / smed / teknisk designer / støberitekniker / gourmetslagter / ernæringsassitent / kok / bager / serviceassistent / landmand / gartner / skov- og naturtekniker m.m.

EUX Tech
Student og faglært i samme uddannelse? Kom og hør om mulighederne

Læs mere om de forskellige uddannelser på Teknologi, Byggeri og Transport og Fødevarer, jordbrug & oplevelser

Onsdag den 24. januar - Gymnasievalg?

Vil du vide, hvordan det er at gå på vores gymnasier og høre, hvad det kommende års studieretninger byder på? Så kom til orienteringsaften, hvor du møder lærere og vejledere, hører om vores mange spændende studieretninger på de to gymnasier, så du kan vælge din faglige profil. Vi gælder os til at se dig!

Handelsgymnasiet - hhx - kl. 19.00 - Døesvej 76 - indgang ved den blå bygning

Teknisk Gymnasium - htx - kl. 19.00 - Døesvej 70 - indgang ved den røde bygning

Onsdag den 24. januar - EUD Business/EUX Business

Kl. 19.00, Døesvej 76 - indgang ved den grå bygning

Kom og hør om dine muligheder for uddannelser inden for business:

EUD Business - (Kontor, Handel og forretningsservice - Handelsskolen)
Det er her du bliver uddannet indenfor handel / detail / salg / event / indkøb m.m.

EUX Business
Hvis du fx vil uddannes inden for kontor og ønsker en erhvervsfaglige studentereksamen.