Vi åbner dørene på UCH

Infoaftner i januar 2018

  • onsdag den 17. januar - STEP 10, 10. klasse
  • tirsdag den 23. januar - Tekniske erhvervsuddannelser EUD/EUX Tech
  • onsdag den 24. januar - gymnasierne hhx, htx og EUD/EUX Business

Onsdag den 17. januar - STEP 10 - 10. klasse på UCH

Kl. 19.00, Døesvej 76 - Auditoriet - den blå indgang 

STEP 10 - starten på din ungdomsuddannelse
Vi har tre profiler EUD10 - FLEX10 og GYM10 og sætter i næste skoleår ekstra fokus på støtte til ordbinde elever. Kom og hør mere.

Tirsdag den 23. januar - Teknisk EUD/EUX Tech

Kl. 19.00, Døesvej 70 - indgang ved den røde bygning

Tekniske erhvervsuddannelser
Kom og hør, hvordan du kan starte på en af de tekniske erhvervsuddannelser som fx tømrer / maler / struktør /chauffør / mekaniker / lageroperatør / elektriker / procesoperatør / industritekniker / smed / teknisk designer / støberitekniker / gourmetslagter / ernæringsassitent / kok / bager / serviceassistent / landmand / gartner / skov- og naturtekniker m.m.

EUX Tech
Student og faglært i samme uddannelse? Kom og hør om mulighederne

Læs mere om de forskellige uddannelser på Teknologi, Byggeri og Transport og Fødevarer, jordbrug & oplevelser

Onsdag den 24. januar - Gymnasievalg?

Vil du vide, hvordan det er at gå på vores gymnasier og høre, hvad det kommende års studieretninger byder på? Så kom til orienteringsaften, hvor du møder lærere og vejledere, hører om vores mange spændende studieretninger på de to gymnasier, så du kan vælge din faglige profil. Vi gælder os til at se dig!

Handelsgymnasiet - hhx - kl. 19.00 - Døesvej 76 - indgang ved den blå bygning

Teknisk Gymnasium - htx - kl. 19.00 - Døesvej 70 - indgang ved den røde bygning

Onsdag den 24. januar - EUD Business/EUX Business

Kl. 19.00, Døesvej 76 - indgang ved den grå bygning

Kom og hør om dine muligheder for uddannelser inden for businessområdet. Nye muligheder er Digital frontløber og købmand på 1. klasse, som udbydes på både EUD og EUX Business. 

EUD Business - (Kontor, Handel og forretningsservice - Handelsskolen)
Det er her du bliver uddannet indenfor handel / detail / salg / event / indkøb m.m.

EUX Business
Hvis du fx vil uddannes inden for kontor og ønsker en erhvervsfaglige studentereksamen.