23. maj 2018

Ordblindeklasse på STEP 10

undefined

Fra 13. august 2018 har STEP 10 nu også et særligt tilbud til dyslektikere for at give den bedste start på deres ungdomsuddannelse.

Uddannelsesleder Carsten Yding besluttede sammen med sit lærerteam for et halvt år siden, at de ville have mere fokus på, hvordan de kunne støtte elever med dysleksi (ordblindhed) – uanset om de ønsker at gå gymnasie- eller erhvervsuddannelsesvejen.

STEP 10 tog beslutning om, at de vil uddanne deres egen læsevejleder, og samtidig ville de forsøge at lave en klasse kun for dyslektikere.
- Vi kan jo se på efterskolernes hjemmesider, at der er lange ventelister på de efterskoler, som har specialiseret sig i dysleksiske vanskeligheder. Samtidig ved vi, at efterskoler ikke er for alle elever. Der er mange elever, som ikke kan holde til at være sociale fra morgen til aften, så vi tænkte, at der var et segment, som måske ikke fik den hjælp, de havde brug for, siger uddannelsesleder Carsten Yding.

På et informationsmøde i januar 2018, meldte STEP 10 ud, at de håbede på, at de kunne finde 10 elever, der var interesserede i dette tilbud. Hvis de kunne skaffe 10 elever, ville de starte en klasse op.
- Det er gået helt fantastisk, udtaler Trine Miller, som er STEP 10´s læsevejleder og ordblindeunderviser. Jeg havde håbet på, at vi kunne lave en klasse, men jeg havde ikke forestillet mig, at vi blev nødt til at afvise elever allerede første år, fortsætter Trine.

Alle de elever, som ved indskrivningen tilmeldte sig denne mulighed har fået deres ønske opfyldt.

De elever, der efterfølgende har forsøgt at tilmelde sig, er desværre blevet afvist.
- Vi har 18 elever i klassen, og vi tør ikke sætte flere elever ind i klassen, fordi vi frygter, at vi så ikke kan løfte opgaven. Nogle af disse elever har slået sig lidt på deres skolegang, så nu er det vigtigt, at de får tid og ro til at få nogle ting til at falde på plads. Trine kommer til at arbejde meget med disse elever i deres forståelse af, at de bare læser på en anden måde end flertallet.

- Jeg glæder mig simpelthen så meget til denne opgave. Det går så stærkt på dette felt, hvor der hele tiden bliver udviklet apps og hjælpeprogrammer, og jeg har stor respekt for de elever, som har truffet et valg, så de kommer til at stå stærkere i deres fremtidige uddannelsesvalg, siger Trine Miller.

- Jeg håber virkelig, at vi kan opbygge et fællesskab omkring disse elever. De har forudsætningerne for at forstå hinanden og de udfordringer, de møder, så jeg håber, at de også bliver gode til at vejlede hinanden, fortsætter hun.

Det bliver spændende at følge dette projekt. Vi har ialt 149 elever på STEP 10 i år, og lige nu er prognosen, at tallet bliver endnu højere for det kommende skoleår.

Mere info:
Carsten Yding, uddannelsesleder STEP 10, cyd@ucholstebro.dk – 99 122 335
Trine Miller, læsevejleder og ordblindeunderviser STEP 10, tmi@ucholstebro.dk – 99 122 429

Ordblinde elever skal træffe et valg