01. november 2017

STEP 10 sætter fokus på hjælp til ordblinde elever

undefined

STEP 10 på UCH sætter i det kommende skoleår fokus på at hjælpe de ordblinde elever i 10. klasse. 

Mange unge oplever, at det er en udfordring at starte på en ungdomsuddannelse, og hvis ordblindhed bliver et ekstra element, så kan det blive op ad bakke. Vi kunne godt tænke os at minimere denne bakke, siger uddannelsesleder Carsten Yding.

STEP 10 ønsker at udnytte, at eleverne får kendskab til de systemer de møder på ungdomsuddannelserne inden de skal træffe det endelige uddannelsesvalg. På STEP 10 lærer eleverne derfor at bruge alle de teknologier, som tilbydes ordblinde i dag. Når ordblinde elever starter på en ungdomsuddannelse, så får de del af Special Pædagogisk Støtte (SPS) fra Staten. Støtten omfatter bl.a. PC, håndskanner og en skanner-pen. I det kommende skoleår vil elever på STEP 10 få det samme udstyr udleveret sammen med kurser i CD-ord og valgfag i brugen af teknologierne.

Da vi i 10. klasse ikke kan få del af statens støtte, så er det naturligvis en stor investering for os, men i uge 40 var lærerne med i nogle af arrangementerne ved ”Ordblindefestivalen”, og der stod det klart, at vi ønskede at sætte et større fokus på dette område, siger Carsten Yding.

For at sikre, at hjælpen er tæt på eleverne i dagligdagen, har STEP 10 sendt en medarbejder af sted på en diplomuddannelse som Læsevejleder i ungdomsuddannelserne. Jeg glæder mig meget til denne opgave, og tænk, om vi kunne få så mange ordblinde elever, at vi kunne danne en hel klasse, drømmer STEP 10´s kommende læsevejleder, Trine Miller. Der er jo mange familier, som tror, at efterskolerne er de eneste, der kan løfte denne opgave, men det kan vi også på STEP 10. Samtidig kommer eleverne ind i det miljø, som de fremover skal være en del af.

Mange elever med læsevanskeligheder har brugt mange kræfter på at skjule deres vanskeligheder, og vi forsøger her at bringe det frem i det åbne, så eleverne selv acceptere, at de bare læser på en anden måde end flertallet. Ifølge forskerne er det måske den vigtigste opgave, siger Trine Miller.

Der sker meget på ordbindeområdet, og det kan være svært at følge med i de teknologier, som hele tiden udvikles til smart phones, computere mm. Det er en udfordring at sørge for, at alle faglærere på STEP 10 kender til alle disse muligheder, så eleverne får maximalt udbytte af deres undervisning på trods deres udfordringer, derfor har vi valgt at uddanne en læsevejleder på STEP 10, slutter Carsten Yding.

Hvad er STEP 10?