STEP 10

FAQ

Vi får mange spørgsmål og har her samlet nogle stykker, så du hurtigt kan få svar. 
Finder du ikke svaret her, så kontakt os meget gerne.

Hvornår er 1. skoledag efter sommerferien?

Vi har første undervisningsdag for skoleåret 2022/2023 mandag den 8. august 2022.

Årsplan

Kalender for skoleåret 22/23 (med forbehold for ændringer)

Første skoledag

Den 8/8-2022

Introdage

Den 8.-10/8-2022

Fællessang

Tirsdage i uge 34,37,43,49,2,6,10, 16

Præsentation af EUX-Crawl for FLEX & GYM

Den 30/8-2022

Forældremøde

Den 30/8-2022

Step10-fag 1. runde

Onsdage i uge 35-37

Teambuilding kl. 9-19

Den 5/9-2022

Elevfridag

Den 6/9-2022

Amsterdam/praktik

Uge 38

EudCrawl og GymCrawl

Den 3.-6/10 + 10.-13/10-2022

EUXCrawl/ Karrierelæringsdag EUD

Den 7/10-2022

Karrierelæringsdag med UU

Den 14/10-2022

Efterårsferie

Uge 42

Step10-fag 2. runde

Onsdage i uge 43-45

IBO-opstart

Den 28/10 + 1/11-2022

IBO- virksomhedsbesøg

Den 3/11-2022

IBO-matchdag

Den 8/11-2022

Terminsprøver

Den 14.-17/11-2022

Elevfridag

Den 18/11-2022

Brobygning eller praktik

Uge 47

IBO

Uge 48

Skole-/hjemsamtaler

Den 28.-30/11-2022

UU-karrieredag/rollemodelsdag

Den 7/12-2022

UU-dag

Den 14/12-2022

København/ praktik

Den 19.-21/12-2022

Juleferie

Den 22/12- 2022 - 2/1 2023 (begge dage incl.)

Step10-fag 3. runde

Onsdage i uge 1-3

Idrætsdag på Vest

Den 25/1-2023

Verdensmålsuge

Uge 5

UCH Åbent hus

Den 4/2-2023

Uge Sex

Uge 6

Vinterferie

Uge 7

Bryd tavsheden (foredrag)

Den 21/2-2023

Linjedage

Onsdage i uge 8-17

Påskeferie

Uge 14 + mandag i uge 15

Skriftlige prøver

Den 2.-4/5 + 8/5-2023

Store Bededag

Den 5/5-2023

Fordybelsesdag

Den 10/5-2023

Kristi Himmelfartsferie

Den 18.-19/5-2023

Sidste skoledag

Den 17/5-2023

Mundtlig prøveperiode starter 

Uge 21

Dimission

Den 22/6-2023

Kan jeg få buskort til 10. klasse?

Ja, hvis du bor i Holstebro Kommune og har mere end 9 km til skole (ifølge krak.dk) kan du få buskort. Buskortet skal ansøges via STEP 10 i forbindelse med indskrivningssamtalen, og ansøgningen skal afleveres til STEP 10 inden sommerferien.

Da 10. klasse lovgivningsmæssigt ikke er en ungdomsuddannelse, kan du ikke søge om ungdomskort til ungdomsuddannelser.

Hvad er forskellen på STEP 10-fag og valgfag?

STEP 10-fag er fag, som udbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. Varigheden af hvert fag er 3 gange á 4 timer. I løbet af et skoleår kan du nå at få tre forskellige fag. Undervisningen foregår på de forskellige ungdomsuddannelser og det er også undervisere på EUD, HHX, HTX, STX og HF som er dine undervisere på STEP 10-fagene.

Hvad er linjedage?

Du kan vælge mellem 5 forskellige linjer på Step10: 

 • Praktik
 • Mine penge
 • Kreativt udtryk
 • E-sport
 • Mennesker og bevægelse

Undervisningen på linjedagene foregår på tværs af stamklasserne og strækker sig over 9 onsdage fra kl. 8.00-12.50. Du bliver præsenteret for linjefagene omkring jul, hvorefter du vælger det, der interesserer dig mest. 

Kan jeg gå på STEP 10, hvis jeg ikke bor i Holstebro Kommune?

Ja, der er frit skolevalg. Elever fra andre kommuner er velkomne på STEP 10, du er dog ikke garanteret en plads. Hvis du kommer fra en anden kommune, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan få gratis buskort fra Holstebro Kommune.

Hvordan bliver jeg optaget på STEP 10?

Alle elever i 9. klasse kan via www.optagelse.dk søge ind på STEP 10. Optagelsesskemaet skal være udfyldt inden den 1. marts.

Det er først ved indskrivningssamtalen, at du vælger hvilken profil, du ønsker.

Indskrivningssamtalen finder sted i slutningen af marts/starten af april.

Har du/I brug for en snak inden ansøgningen skal sendes, kan man altid kontakte uddannelseslederen.

Hvad foregår der ved indskrivningssamtalen?

Ved indskrivningssamtalen skal der foretages en masse valg. Det er vigtigt, at både du og dine forældre deltager ved samtalen.

Du skal foretage følgende valg:

 • Vælg mellem EUD10, FLEX10, FLEX10 OBU og GYM10 - se under de forskellige profiler, hvilke krav de forskellige profiler kræver
 • Vælg STEP10-fag første runde
 • Buskortansøgning udfyldes – kræver forældreunderskrift
 • Tilladelsesseddel underskrives (kørsel, PPR-samarbejde, foto)
 • FLEX10-elever skal vælge mellem tysk eller fysik
 • Tilmelding til studietur
 • Tilmelding til prøver

Hvad er GymCrawl?

På GYmCrawl kommer du i brobygning på HHX, HTX, STX, HF og EUX.

Hvordan er niveauet på STEP 10

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10. klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.
Ønsker du en erhvervsuddannelse, så er du rigtig godt på vej med STEP 10.

NIVEAU FAG
A Fag på gymnasialt højeste niveau
B Fag på gymnasialt mellemniveau
C Fag på gymnasialt laveste niveau
D Over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under gymnasialt niveu C
E Folkeskolens 10. klassesprøve og almen voksenuddannelse
F Mellem folkeskolens afgansprøve og folkeskolens 10. klassesprøve
G Folkeskolens afgangsprøve og almen voksenuddannelse