STEP 10

FAQ

Vi får mange spørgsmål og har her samlet nogle stykker, så du hurtigt kan få svar. 
Finder du ikke svaret her, så kontakt os meget gerne.

Hvornår er 1. skoledag efter sommerferien?

Vi har første undervisningsdag for skoleåret 2019/2020 mandag den 12. august 2019 kl. 8.00.

Kan jeg få buskort til 10. klasse?

Ja, hvis du bor i Holstebro Kommune og har mere end 9 km til skole (ifølge krak.dk) kan du få buskort. Buskortet skal ansøges via STEP 10 i forbindelse med indskrivningssamtalen, og ansøgningen skal afleveres til STEP 10 inden sommerferien. Ved ansøgningen skal der også afleveres et billede i digital form.

Da 10. klasse lovgivningsmæssigt ikke er en ungdomsuddannelse, kan du ikke søge om ungdomskort til ungdomsuddannelser.

Hvad er forskellen på STEP 10-fag og valgfag?

STEP 10-fag er fag, som udbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. Varigheden af hvert fag er 7 gange á 2 eller 3 timer. I løbet af et skoleår kan du nå at få tre forskellige fag. Undervisningen foregår på de forskellige ungdomsuddannelser og det er også undervisere på EUD, HHX, HTX, STX og HF som er dine undervisere på STEP 10-fagene.
Valgfagene er fag, som udbydes af lærerne fra STEP 10. Det er mere traditionelle valgfag fx fransk, idræt, praktisk fysik, IT, sundhed mm. Valgfagene er halvårlige, så her kan du kan nå at få to forskellige fag i løbet af et skoleår.

Hvad skal ordblinde være opmærksomme på?

På STEP 10 har vi fokus på de elever, der er testet ordblinde.

Elever med dysleksi (ordblindhed) har to muligheder:

  1. Du kan vælge at gå i en klasse designet for dyslektikere. (FLEX-klasse) Teknologier for ordblinde og lydtræning er integreret i undervisningen. Klasselæreren har en diplomuddannelse som Læsevejleder i ungdomsuddannelserne
  2. Du kan vælge at gå i en af vores profilklasser: EUD10, FLEX10 eller GYM10. Hvis du ønsker denne mulighed, så tilbydes et valgfag, der hedder ”Teknologier for elever med læse- og skrivevanskeligheder”, så du kan blive fortrolig med de hjælpemidler, der findes.

Det er op til dig selv at vælge mulighed 1 eller 2. Valget træffes til indskrivningssamtalen.

Kan jeg gå på STEP 10, hvis jeg ikke bor i Holstebro Kommune?

Ja, der er frit skolevalg. Elever fra andre kommuner er velkomne på STEP 10. Hvis du kommer fra en anden kommune, skal man dog være opmærksomme på, at du ikke kan få gratis buskort fra Holstebro Kommune.

Hvordan bliver jeg optaget på STEP 10?

Alle elever i 9. klasse kan via www.optagelse.dk søge ind på STEP 10. Optagelsesskemaet skal være udfyldt inden den 1. marts.

I optagelsen skal du vælge: 
10.klasse – EUD10, FLEX10 og GYM10.

Det er først ved indskrivningssamtalen, at du vælger hvilken profil, du ønsker.
Indskrivningssamtalen finder sted i slutningen af marts/starten af april.

Hvad foregår der ved indskrivningssamtalen?

Ved indskrivningssamtalen skal der foretages en masse valg. Det er vigtigt, at både du og dine forældre deltager ved samtalen.

Du skal foretage følgende valg:

  • Vælg mellem EUD10, FLEX10 og GYM10 - se under de forskellige profiler, hvilke krav de forskellige profiler kræver
  • Vælg 5 STEP 10-fag i prioriteret rækkefølge – tre af ønskerne opfyldes
  • Buskortansøgning udfyldes – kræver forældreunderskrift
  • Tilladelsesseddel underskrives (kørsel, PPR-samarbejde, foto)
  • FLEX10-elever skal vælge mellem tysk eller fysik

Hvordan er niveauet på STEP 10

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10. klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.
Ønsker du en erhvervsuddannelse, så er du rigtig godt på vej med STEP 10.

NIVEAU FAG
A Fag på gymnasialt højeste niveau
B Fag på gymnasialt mellemniveau
C Fag på gymnasialt laveste niveau
D Over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under gymnasialt niveu C
E Folkeskolens 10. klassesprøve og almen voksenuddannelse
F Mellem folkeskolens afgansprøve og folkeskolens 10. klassesprøve
G Folkeskolens afgangsprøve og almen voksenuddannelse