STEP 10

FAQ

Vi får mange spørgsmål og har her samlet nogle stykker, så du hurtigt kan få svar. 
Finder du ikke svaret her, så kontakt os meget gerne.

Hvornår er 1. skoledag efter sommerferien?

Vi har første undervisningsdag for skoleåret 2021/2022 mandag den 9. august 2021 kl. 8.00.

Årsplan

Skoleåret 2021/2022

Første skoledag  Mandag den 9. august
Introuge  Mandag den 9. - fredag den 13. august
Tur til København  Onsdag den 25. - fredag den 27. august
Forældremøde  Tirsdag den 7/9
Skolernes motionsdag  Fredag den 15. oktober
Efterårsferie  Mandag den 18. oktober - fredag den 22. oktober
Terminsprøver  Mandag den 15. - torsdag den 18. november
Elevfri  Fredag den 19/11
Brobygningsuge  Mandag den 22/11 - fredag den 26/11
Studietur til London (Gym-klassen)  Mandag den 22/11 - fredag den 26/11
Juleferie  Tirsdag den 21/12 - 31/12
Opstart i det nye år  Mandag den 3. januar 2022
Praktik  Mandag den 10. - fredag den 14. januar 
OSO  Mandag den 17. - fredag den 21. januar
Vinterferie  Mandag den 14. februar - fredag den 18. februar
Studietur  Mandag den 7. - fredag den 11. marts
Skab din egen virksomhed  Mandag den 28/3 - fredag den 1/4
Påskeferie  Mandag den 11. - mandag den 18. april
Skriftlige eksaminer  Mandag den 2. - fredag den 6. maj
St. Bededag  Fredag den 13. maj
Sidste skoledag  Onsdag den 25. maj
Kr. Himmelfartsdag  Fredag den 27. maj
Læseferie og mundtlige prøver  Mandag den 30. maj - onsdag den 22. juni
Dimission  Torsdag den 23. juni

Kan jeg få buskort til 10. klasse?

Ja, hvis du bor i Holstebro Kommune og har mere end 9 km til skole (ifølge krak.dk) kan du få buskort. Buskortet skal ansøges via STEP 10 i forbindelse med indskrivningssamtalen, og ansøgningen skal afleveres til STEP 10 inden sommerferien. Ved ansøgningen skal der også afleveres et billede i digital form.

Da 10. klasse lovgivningsmæssigt ikke er en ungdomsuddannelse, kan du ikke søge om ungdomskort til ungdomsuddannelser.

Hvad er forskellen på STEP 10-fag og valgfag?

STEP 10-fag er fag, som udbydes af de forskellige ungdomsuddannelser. Varigheden af hvert fag er 7 gange á 2 eller 3 timer. I løbet af et skoleår kan du nå at få tre forskellige fag. Undervisningen foregår på de forskellige ungdomsuddannelser og det er også undervisere på EUD, HHX, HTX, STX og HF som er dine undervisere på STEP 10-fagene.
Valgfagene er fag, som udbydes af lærerne fra STEP 10. Det er mere traditionelle valgfag fx idræt og billedkunst. Valgfagene er halvårlige.

Hvad skal ordblinde være opmærksomme på?

På STEP 10 har vi fokus på de elever, der er testet ordblinde.

Elever med dysleksi (ordblindhed) har to muligheder:

  1. Du kan vælge at gå i en klasse designet for dyslektikere - FLEX10 OBU. Teknologier for ordblinde og lydtræning er integreret i undervisningen. Klasselæreren har en diplomuddannelse som Læsevejleder i ungdomsuddannelserne
  2. Du kan vælge at gå i en af vores profilklasser: EUD10, FLEX10, eller GYM10. Hvis du ønsker denne mulighed, så tilbydes vejledning med læsevejlederen, så du kan blive fortrolig med de hjælpemidler, der findes.

Det er op til dig selv at vælge mulighed 1 eller 2. Valget træffes til indskrivningssamtalen.

Kan jeg gå på STEP 10, hvis jeg ikke bor i Holstebro Kommune?

Ja, der er frit skolevalg. Elever fra andre kommuner er velkomne på STEP 10, du er dog ikke garanteret en plads. Hvis du kommer fra en anden kommune, skal man dog være opmærksomme på, at du ikke kan få gratis buskort fra Holstebro Kommune.

Hvordan bliver jeg optaget på STEP 10?

Alle elever i 9. klasse kan via www.optagelse.dk søge ind på STEP 10. Optagelsesskemaet skal være udfyldt inden den 1. marts.

Det er først ved indskrivningssamtalen, at du vælger hvilken profil, du ønsker.

Indskrivningssamtalen finder sted i slutningen af marts/starten af april.

Har du/I brug for en snak inden ansøgningen skal sendes, kan man altid kontakte uddannelseslederen.

Hvad foregår der ved indskrivningssamtalen?

Ved indskrivningssamtalen skal der foretages en masse valg. Det er vigtigt, at både du og dine forældre deltager ved samtalen.

Du skal foretage følgende valg:

  • Vælg mellem EUD10, FLEX10, FLEX10 OBU og GYM10 - se under de forskellige profiler, hvilke krav de forskellige profiler kræver
  • Vælg 5 STEP 10-fag i prioriteret rækkefølge – tre af ønskerne opfyldes
  • Buskortansøgning udfyldes – kræver forældreunderskrift
  • Tilladelsesseddel underskrives (kørsel, PPR-samarbejde, foto)
  • FLEX10-elever skal vælge mellem tysk eller fysik
  • Tilmelding til studietur

Hvad er GymCrawl?

På GYmCrawl kommer du i brobygning på HHX, HTX, STX, HF og EUX.

Hvordan er niveauet på STEP 10

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10. klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.
Ønsker du en erhvervsuddannelse, så er du rigtig godt på vej med STEP 10.

NIVEAU FAG
A Fag på gymnasialt højeste niveau
B Fag på gymnasialt mellemniveau
C Fag på gymnasialt laveste niveau
D Over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under gymnasialt niveu C
E Folkeskolens 10. klassesprøve og almen voksenuddannelse
F Mellem folkeskolens afgansprøve og folkeskolens 10. klassesprøve
G Folkeskolens afgangsprøve og almen voksenuddannelse