Innovations-Brobygnings-Opgaven er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem Step10, lokale virksomheder og ungdomsuddannelserne på UCH om brobygning med et bæredygtigt perspektiv. 

IBO er et nyt og meningsfyldt grønt brobygningsforløb for elever, der samtidig inddrager verdensmål, praktik og OSO.

Det centrale i Innovations-Brobygnings-Opgaven består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne.

Innovations-Brobygnings-Opgaven går ud på at udvikle en verdensmåls-idé til en modtager uden for skolen. Det er idéen, som er opgavens produkt. I den proces indgår IBO brobygning til ungdomsuddannelserne, som har en idéforbedrende funktion i IBO processen.