10. klasse i Holstebro - STEP 10

Ordblinde/dysleksi

På STEP 10 har vi fokus på de elever, der er testet ordblinde.

Elever med dysleksi (ordblindhed) har to muligheder:

 1. Du kan vælge at gå i en klasse designet for dyslektikere. (FLEX-klasse) Teknologier for ordblinde og lydtræning er integreret i undervisningen. Klasselæreren har en diplomuddannelse som Læsevejleder i ungdomsuddannelserne
 2. Du kan vælge at gå i en af vores profilklasser: EUD10, FLEX10  eller GYM10. Hvis du ønsker denne mulighed, så tilbydes et valgfag, der hedder ”Teknologier for elever med læse- og skrivevanskeligheder”, så du kan blive fortrolig med de hjælpemidler, der findes.

Det er op til dig selv at vælge mulighed 1 eller 2. Valget træffes til indskrivningssamtalen.

Pædagogisk didaktisk grundlag for elever med dysleksi

Målet er at give unge mennesker med læse- og stavevanskeligheder et skoleophold, hvor de sammen med ligestillede kammerater får styrket selvtilliden og selvværdet. Det, at dysleksiklassens elever har specifikke læse- og skrivevanskeligheder, skal ikke begrænse deres muligheder for læring og fremtidige uddannelsesvalg. Vi tilstræber et stort udbud af LST (læse- og skriveteknologi), der kan bruges i alle fag, så eleverne fagligt og menneskeligt bliver rustet til at komme videre i et ungdomsuddannelsesforløb.

Vi har erfaring med, at denne elevgruppe kan være ramt på selvtilliden, hvorfor klassen løbende arbejder med elevernes egen selvforståelse og deres mestringsstrategier.

Det kan du forvente - mulighed 1

Jeg har dysleksi og vælger dysleksiklassen

Undervisningen følger folkeskoleloven, og de mål, som undervisningsministeriet har sat for 10. klasse er gældende for STEP 10´s dysleksiklasse. For at nå dette mål, er der i den daglige undervisning følgende indsatser:

 • Klasselæreren er uddannet læsevejleder og ordblindeunderviser (OBU)
 • Morfem og lydtræning er en fast del af danskundervisningen
 • Alle elever bliver afdækket, så vi kan identificere, hvad eleven har sværest ved
 • At finde elevens ressourcer
 • LST (læse- og skriveteknologier) benyttes i den daglige undervisning i dansk, engelsk og matematik
 • Klassen får ekstra støtte fra en IT-vejleder
 • Undervisning i læsestrategier
 • LTS omfatter blandt andet:
  • NOTA
  • CD-ord
  • AppWriter
  • TextAnalyser
  • InToWords
  • Udvalgte apps
  • mv.
 • Mulighed for at låne en PC og headset samt evt. skanner og pen

Det kan du forvente - mulighed 2

Jeg har dysleksi og vælger det almene tilbud i 10. klasse

 • Tilbud om valgfag i LTS (2 timer om ugen):
  • LTS i den almindelige undervisning
 • Mulighed for at søge vejledning og instruktion hos læsevejlederen 2 timer om ugen
 • Undervisning i læsestrategier
 • Tilbud om afdækning
 • Mulighed for at låne computer og andre nødvendige hjælpemidler

Se indslag fra TVMV på ordblinde og STEP 10

Overblik over STEP 10