10. klasse i Holstebro - STEP 10

Pædagogisk didaktisk grundlag

For alle STEP 10´s elever gælder det, at hverdag og samvær bygger på et fundament af anerkendelse, som vi forstår ved at være nysgerrige over for vores medmennesker:

 • At blive set, som man er, af et andet menneske
 • At blive taget alvorligt som menneske
 • At blive mødt som værende ligeværdige
 • At opleve at være ok, blot som man er

Elever kan have uheldige mestringsstrategier, og hvis vi skal hjælpe til at ændre disse strategier, er vi nødt til først at anerkende, at eleverne gør, som de gør, af en årsag.

På dette fundament arbejder vi med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Dette gør vi blandt andet gennem:

 • Varierende undervisningsformer fx arbejde på UCH´s værksteder
 • Mange sociale arrangementer på tværs af klasserne
 • Klasseledelse – lærere sammensætter grupper/makkerpar og er tydelige i forventningerne til eleverne
 • Udfordring af eleverne på passende niveauer
 • Motivering af eleverne ved at have fokus på det, der går godt
 • Feedback på opgaver og indsats
 • Eleverne sætter mål og evaluerer på egen læring
 • Arbejder målrettet og vedholdende på at eleverne får blik for, at vores forskellighed er vores ressource.

Målet er at danne og uddanne eleverne, så de bliver klare til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Gennem brobygning, STEP10-fag, UU-vejledning, erhvervspraktik og deres daglige gang på UCH håber vi, at klæde eleverne på til at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

undefined

Vores værdigrundlag er:

 • Samarbejde
 • Trivsel
 • Engagement
 • Progression
Alle klasser arbejder på at fortolke og efterleve ovenstående værdigrundlag.