Lovgivningen tillader, at elever, der går i 10. klasse, kan have op til 13 ugers ulønnet praktik i løbet af deres skoleår. På Step10 er der mulighed for, at man kan ønske en ugentlig praktikdag hver onsdag. Herudover har eleverne mulighed for at komme i praktik i uge 47, hvis de ikke ønsker yderligere brobygning, ligesom de kan vælge praktik frem for studieture. Skulle der være et ønske om mere praktik, aftales det med klasselæreren.