10. klasse i Holstebro - STEP 10

FLEX10 OBU

FLEX10 OBU er vores ordblindeklasse og er en introduktion til både erhvervsuddannelser og gymnasier.

FLEX10 OBU skal du vælge, hvis du har dysleksi og er usikker på, om du vil gå erhvervsskolevejen eller gymnasievejen

Mål for FLEX10 OBU

 • At du får styrket både selvtillid og selvværd og kan mestre læse- og skriveteknologier
 • At du får et fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til ungdomsuddannelserne
 • At du bliver så afklaret som muligt, så du kan træffe det rigtige valg
 • At du bliver uddannelsesparat – både personligt og fagligt

Obligatoriske elementer:

 • Undervisning i dansk, matematik og engelsk
 • Mulighed for at vælge fysik eller tysk
 • Brobygning til EUD, EUX og gymnasierne
 • Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) som IBO-forløb
 • Step10-fag
 • Praktik eller yderligere brobygning - mulighed for en ugentlig praktikdag om onsdagen

Sådan kan dit skema se ud på FLEX10 OBU

FLEX OBU

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00-9.00

DANSK

 

TYSK

STEP10-FAG/LINJEDAG

DANSK

TYSK

9.15-10.15

DANSK

MATEMATIK

STEP10-FAG/LINJEDAG

MATEMATIK

ENGELSK

10.20-11.20

MATEMATIK

VERDEN OMKRING DIG

STEP10-FAG/LINJEDAG

BEVÆG DIG

DANSK

11.50-12.50

MATEMATIK

ENGELSK

STEP10-FAG/LINJEDAG

ENGELSK

DANSK

12.55-13.55

ENGELSK

DANSK

 

FYSIK

 

14.10-15.10

 

 

 

FYSIK

 

Obligatoriske fag:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • samt mulighed for at vælge enten fysik og/eller tysk

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Det er os du møder på FLEX10 OBU

Se indslag fra TVMV på ordblinde og STEP 10