STEP 10 fag

Game design - virtual reality

Du vil stifte bekendtskab med forskellige former for interaktionsdesign som foruden skærm, mus og tastatur også omfatter ’touch control’, bevægelsesstyring (sensorer), stemmestyring samt virtual og augmented reality.

Igennem en brugercentreret designproces og brug af ’game mechanics’ skal du selv prøve at udvikle og teste et spil, som skal være både sjovt og udfordrende.

Til sidst vil vi udvikle materialer til kommunikation og markedsføring af løsningen.

Der vil være fokus på digital design, men det er ikke nogen forudsætning, at du har forudgående kendskab til it eller programmering. Andre materialer kan evt. også sættes i spil

Praktisk info:

Medbring din egen pc

Mål med faget:

  • At introducere dig til digital design og kommunikation ud fra et praktisk synspunkt