På Step10 har vi mange muligheder for at støtte eleverne i deres daglige trivsel og læring. Vi varetager følgende funktioner: 

2 KRAP-certificerede AKT-vejledere (AKT: Adfærd, kontakt og trivsel), 
2 DSA-vejledere (DSA: Dansk som andetsprog)
1 Læsevejleder og ordblindelærer
1 Matematikvejleder

Et arbejde med eleven inden for et af de ovennævnte områder sker altid efter aftale med hjemmet.