Tilbud til folke-, fri- og efterskoler

Brobygning for 10. klasse

Som elev i 10. klasse er det obligatorisk for alle at brobygge til to forløb på en ungdomsuddannelse, der tilsammen varer en uge.

På UCH kan du både vælge mellem mange forskellige forløb på erhvervsuddannelser og to forskellige gymnasieuddannelser.

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder på www.brobygning.net.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på UCH!

Erhvervsuddannelser

Kontor, Handel og forretningsservice

Erhvervsuddannelser

Teknologi, Byggeri og Transport

Erhvervsuddannelser

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser

Gymnasier

Handelsgymnasium - Teknisk gymnasium

Har du spørgsmål til dit brobygningsforløb?

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har brug for at få flere oplysninger.

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 12 2 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studievejleder
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Inger Kirstine Skov
Studievejleder
99 122 343
is@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder hhx - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Ann Dyhrberg Hinrichsen
Studievejleder hhx
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Dorte Susanne Frederiksen
Studievejleder htx
99 122 355
df@ucholstebro.dk

Jens Peter Lyhne Vejrup
Studievejleder htx
99 122 354
jpv@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder htx
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

maglie da hockey