Tilbud til folke-, fri- og efterskoler

Brobygning for 9. klasse

Efter særlig aftale med din UU-vejleder og skolen er der mulighed for at deltage i målrettede brobygningsforløb i 9. klasse.

Du kan her læse mere om de enkelte 5-dages kurser, hvor der er fokus på uddannelsesparathed og mulighed for fordybelse.

Erhvervsuddannelser

Teknologi, Byggeri og Transport

Erhvervsuddannelser

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser

Handel, Kontor og Forretningsservice

Gymnasier

De to gymnasier på UCH - HHX og HTX

Har du spørgsmål til dit brobygningsforløb?

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har brug for at få flere oplysninger.

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 12 2 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studievejleder
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Inger Kirstine Skov
Studievejleder
99 122 343
is@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder hhx - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Dorte Susanne Frederiksen
Studievejleder htx
99 122 355
df@ucholstebro.dk