Tilbud til folke-, fri- og efterskoler

Brobygning for 9. og 10. klasse

Som elev i 10. klasse er det obligatorisk for alle at brobygge til to forløb på en ungdomsuddannelse, der tilsammen varer en uge. I 9. klasse kan det vælges som en mulighed.

På UCH kan du både vælge mellem mange forskellige forløb på erhvervsuddannelser og to forskellige gymnasieuddannelser.

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på UCH!

EUD | EUX

Erhvervsuddannelser

Gymnasier

HHX|Handelsgymnasium - HTX|Teknisk gymnasium

Har du spørgsmål til dit brobygningsforløb?

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har brug for at få flere oplysninger.

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 122 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studievejleder
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studievejleder/Praktikpladsvejleder
99 122 587
mt@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder HHX - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Ann Dyhrberg Hinrichsen
Studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen
Cand.mag./scient. - studievejleder HTX
99 122 224
thm@ucholstebro.dk