Alle uddannelsesinstitutioner i Danmark er pt lukket

Hold dig opdateret

Lukningen af institutioner er blevet forlænget

til og med 2. påskedag 13. april

Er der behov for yderligere info til elever og kursister, så gives der besked via enten Lectio, TEAMS, One Note eller e-boks, så hold jer opdateret på de kanaler I plejer at få info på. 

Ansatte vil i videst muligt omfang være kontaktbar via enten telefon eller mail - find info her

Online kurser som 100% fjernundervisning

Nyt tiltag fra Business med it-kurser.

Mere info

Gymnasierne HHX og HTX

Undervisningen er ikke aflyst. Alle elever følger normalt skema blot med virtuel undervisning.
Følg med på Lectio

Erhvervsuddannelser EUD og EUX

På mange uddannelsesområder og i den udstrækning det kan lade sig gøre gennemføres der virtuel undervisning. 
Følg de anvisninger der er meddelt fra jeres uddannelsesledere.

Status på fødevareuddannelser

STEP10

Alle elever arbejder virtuelt hjemmefra via TEAMS. Vi opfordrer forældre til at hjælpe de unge med at få en struktureret dagligdag.

I løbet af skoleåret sender vi info til forældre via nyhedsmails, skulle I misse et af dem eller har I ikke fået jer tilmeldt, så kan I se årets info her.

Kommende elever til skoleåret 2020/2021
Vi havde håbet på, at vi kunne invitere kommende elever og forældre til en indskrivningssamtale her i marts måned, men da nedlukningen på skolerne er forlænget, er vi nødt til at lave en ny procedure. Alle indskrevne elever vil derfor blive kontaktet telefonisk på det mobilnummer, der er oplyst på uddannelsesplanen. Der er skrevet ud til alle elever i e-boks. Er du tilmeldt og bliver du ikke ringet op den 31. marts, så vil vi bede dig om at kontakte sekretær Susanne Kirk 99 122 202.

Link til ansatte på STEP10

Svendeprøver

Der er vedtaget en nødbekendtgørelse, der giver mulighed for forskellige former for afslutning på svendeprøver i nedlukningsperioden.

Det er de faglige udvalg for de enkelte uddannelser der afgør, hvordan svendeprøverne skal afsluttes og de involverede får direkte besked.

Skolehjem

Skolehjemmet er lukket og åbner tidligst for elever igen mandag den 13. april kl. 19.00.

Skolepraktik

Eleverne er sendt hjem og med opgaver, der hvor det er muligt.

Efteruddannelse og kurser

Vi forsøger at give kursister direkte besked via e-boks, men opfordrer alle til at holde sig opdateret her. Der bliver et stort opfølgningsarbejde og det håber vi, at vi kan hjælpe hinanden med, når vi når til det.
Kursister, der allerede er i gang med et kursus vil få direkte besked ift., hvornår den eventuelle resterende del af påbegyndt kursus kan gennemføres.

Studievejlederne kan kontaktes på mail eller telefon

Har du spørgsmål til din nuværende eller kommende uddannelse, så er du velkommen til at kontakte os.

Få svar på alt om Corona-virus

På politi.dk/corona er samlet alt info fra forskellige myndigheder

Opdateret 11/3

UCH lukkes ned i 14 dage

Statsministeriet har på aftenens pressemøde bedt alle skoler og uddannelsesinstitutioner om at holde lukket fra fredag den 13/3 og 14 dage frem. På UCH har ledelsen besluttet, at der lukkes ned for skolen allerede fra imorgen torsdag d. 12. marts. Det gælder for ALLE elever og kursister, der derfor ikke behøver at møde op torsdag på skolens uddannelser. Det gælder også for introforløb, som er aflyst.

Ansatte møder ind torsdag og bidrager til at hjælpe med at nedlukke skolen.

Der er mange spørgsmål, som vi ikke kan svare på lige nu, men alle elever modtager info løbende ligesom skolens hjemmeside også vil blive opdateret. 

Tidligere informationer