COVID-19

Vi skal stadig passe på hinanden

Vi har fokus på at følge myndighedernes retningslinjer og anbefalinger i forhold til corona-smitte og forebyggelse af smittespredning.

Vi forventer, at alle fortsat hjælpe med til at overholde de udmeldte retningslinjer, så vi kan sikre, at det er trygt at gå på arbejde og at komme i skole/på kursus og at vi på den måde kan undgå sygdom og nedlukning i større eller mindre omfang.

Vær OBS på at elever, ansatte, kursister og gæster med sygdomssymptomer IKKE må møde op på skolen og er du i tvivl - kontakt egen læge.

Retningslinjer

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har lavet vejledninger og på UCH har vi lavet nogle lokale instrukser for at sikre alles sundhed og sikkerhed. 

Elev-/kursistinstrukser

 1. Når du møder på skolen starter du med brug af håndsprit eller grundig håndvask jf vejledningen, som er hængt op ved skolens toiletter og håndvaske. Hvis du benytter en anden indgang end hovedindgangen, skal du også starte med enten håndsprit eller håndvask
 2. Minimum hver anden time skal du gentage håndvasken
 3. Husk at holde 1 meters afstand, når du ikke er i klasselokalet 
 4. Inden middagspausen - eller ved lokaleskifte - tørrer du dit bord, din pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet
 5. Ved vandautomater og køleskabe står der spritdispensere – husk at bruge dem
 6. Pauserne holdes så vidt muligt udenfor - husk stadig at holde god afstand - min. 1 meter
 7. Host og nys i ærmet
 8. Hold afstand og hjælp andre med at holde afstand

Hvis instrukserne ikke følges, kan eleven sendes hjem og bliver registreret fraværende resten af dagen.

Får du symptomer og/eller testes positiv for Covid19

 • Bliv hjemme og gå i selvisolation
 • Kontakt din læge og bestil tid til test
 • Informer skolen, hvis du testes positiv
 • Du må først komme på skolen igen 48 timer efter symptomer er ophørt eller ved en negativ test
 • Er du testet positiv men uden symptomer, skal du blive hjemme 7 dage efter testen er taget

Nærkontakt til en smittet på UCH?

1. Som udgangspunkt får du besked fra skolen, hvis du er nær kontakt til en smittet elev/medarbejder på UCH.

2. Identificerede nære kontakter følger programmet for nærekontakter med hjemsendelse og to tests.

3. Nære kontakter sendes hjem og modtager nødundervisning.

Personer i øget risikogruppe

Få svar på alt om Corona-virus

På politi.dk/corona er samlet alt info fra forskellige myndigheder