COVID-19

Vi skal stadig passe på hinanden

Velkommen til et nyt skoleår

Et skoleår hvor vi fortsat skal have fokus på at følge myndighedernes retningslinjer og anbefalinger i forhold til corona-smitte og forebyggelse af smittespredning.

Vi forventer, at alle hjælpe med til at overholde de udmeldte retningslinjer, så vi kan sikre, at det stadig er trygt at gå på arbejde og at komme i skole/på kursus og at vi på den måde kan undgå sygdom og nedlukning i større eller mindre omfang.

Vær OBS på at elever, ansatte, kursister og gæster med sygdomssymptomer IKKE må møde op på skolen og er du i tvivl - kontakt egen læge.

Retningslinjer

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Både elever/kursister og ansatte har et fælles og stort ansvar for fortsat at begrænse smitte, ændre adfærd og følge anvisninger.

Sundhedsstyrelsen har lavet vejledninger og på UCH har vi lavet nogle lokale instrukser for at sikre alles sundhed og sikkerhed. Hvis en elev ikke følger de udleverede instrukser - se nedenfor - kan eleven sendes hjem og bliver registreret fraværende resten af dagen.

Elevinstrukser

  1. Når du møder på skolen starter du med grundig håndvask jf vejledningen, som er hængt op ved skolens toiletter og håndvaske. 
  2. Minimum hver anden time skal du gentage håndvasken.
  3. Husk at holde 1 meters afstand, når du ikke er i klasselokalet 
  4. Inden middagspausen tørrer du dit bord, din pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet.
  5. Ved vandautomater og køleskabe står der spritdispensere – husk at bruge dem.
  6. Pauserne holdes så vidt muligt udenfor - husk stadig at holde god afstand, min. 1 meter.
  7. Hvis du har sygdomssymptomer skal du ikke komme i skole.
  8. Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive der indtil 48 timer efter de sidste symptomer.
  9. Er du i risikogruppen, eller deler bopæl med en i særlig risiko, skal du ikke komme i skole, men aftale nærmere med din underviser ift virtuel undervisning.
  10. Hvis du skulle blive testet positiv for COVID-19 skal du give skolen besked.

Praktisk info

Rengøring
Alle lokaler gøres rent én gang dagligt.

Hver dag skal der inden middagspausen tørres bord, pc, mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet. 

Både undervisere, elever og kursister starter dagen med grundig håndvask jf de ophængte vejledninger. Minimum hver anden time gentages håndvasken – lærerne aftaler et system med klassen, så der ikke bliver kø ved håndvasken.

Ved køleskabe og vandautomater er der spritdispensere.

Pauser og mad
Alle holder ikke pause på samme tid og de holdes så vidt muligt udenfor (elever må ikke stimle sammen i rygeskurene). Afstand på 1 meter skal overholdes. Kantinerne er åbne i et begrænset omfang og hvis eleverne henter mad i byen skal de huske at vaske hænder på ny.

Risikogrupper - elev/kursist
Elever/kursister, som er i risikogruppen (se Sundhedsstyrelsens vejledning), eller som deler bopæl med en i særlig risiko skal efter en individuel, konkret vurdering fra lægen blive hjemme og vil modtage fjernundervisning.

Risikogrupper - ansat
Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din leder og aftale, om der er mulighed for omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din leder ønsker det.

Studievejlederne kan kontaktes på mail eller telefon

Har du spørgsmål til din nuværende eller kommende uddannelse, så er du velkommen til at kontakte os.

Få svar på alt om Corona-virus

På politi.dk/corona er samlet alt info fra forskellige myndigheder