Genåbning på UCH

Så må alle elever, ansatte og kursister være fysisk på UCH igen

Fase to er udvidet, så fra 27. maj må alle 

 • elever
 • ansatte
 • kursister

være fysisk tilstede på UCH - dog ikke helt som før, da de udmeldte retningslinjer skal følges, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er eksamenstid frem til sommerferien, så derfor er der ikke så mange elver samlet samtidig på skolen og vi afventer stadig retningslinjer for, hvordan afslutninger/dimissioner kan gennemføres. 

OBS - elever, ansatte, kursister og gæster med sygdomssymptomer må IKKE møde op på skolen og er du i tvivl - kontakt egen læge

Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning 2020

Klagevejledning forår/sommer 2020

vedr. afsluttende standpunktskarakterer - frist 15. juni

Retningslinjer

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Både elever og ansatte har et fælles og stort ansvar for fortsat at begrænse smitte, ændre adfærd og følge anvisninger.

Sundhedsstyrelsen har lavet vejledninger og på UCH har vi lavet nogle lokale instrukser for at sikre alles sundhed og sikkerhed. Hvis en elev ikke følger de udleverede instrukser - se nedenfor - kan eleven sendes hjem og bliver registreret fraværende resten af dagen.

Udlandsrejser denne sommer?

Det skal være trygt at komme i skole, og derfor følger vi på UCH myndighedernes anbefalinger i forhold til covid-19. Det gælder også i forbindelse med udlandsrejser denne sommer.

Udenrigsministeriet ændrer løbende deres retningslinjer, så det er vigtigt at holde sig orienteret - se Udenrigsministeriets rejsevejledning her

Fastlæggelsen af hvilke lande, der er hhv. ”åbne” og ”karantænelande”, vil ske på baggrund af ugentlige tabeller fra Statens Serum Institut. De åbne lande vil være markeret med gul på rejsevejledningen og karantænelandene vil være markeret med orange. For de nordiske lande gælder, at de kan være åbne (gule) i visse regioner og karantæneramt (orange) i andre. 

For de åbne lande (gule) ophæves opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. For karantænelandene (orange) fastholdes opfordringen til, at man bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Vi følger som altid myndighedernes anbefalinger, og derfor fastholdes de tidligere udmeldte retningslinier; at rejser i sommerens løb til lande og regioner, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes, vil medføre, at skolen ikke kan modtage den pågældende medarbejder/elev/kursist i 14 dage efter hjemkomsten, og at dette fravær som udgangspunkt vil være uden løn/registreret fravær. Det fastholdes desuden, at hvis man bliver smittet med covid-19 under en ferie til en destination, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes, så vil det kunne blive anset for selvforskyldt sygdom og således være uden ret til løn under fraværet.

Da forholdene efter den nye model kan ændre sig fra uge til uge, vil det være landets/regionens status på rejsevejledningen på udrejsetidspunktet, der er afgørende for, om man skal gå i selvisolation. Med andre ord; hvis landet/regionen var orange på udrejsetidspunktet, vil man skulle gå i karantæne i 14 dage efter hjemkomsten.

Hvis du bliver smittet med covid-19 enten i Danmark eller i udlandet, skal du ligeledes straks kontakte skolen og lederen for den uddannelse, du går på. 

Husk også at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning, uanset hvor og hvordan du holder ferie i år. 

God sommer

Elevinstrukser

 1. Når du møder på skolen starter du med grundig håndvask jf vejledningen, som er hængt op ved skolens toiletter og håndvaske. Husk at holde 1 meters afstand i køen.
 2. Minimum hver anden time skal du gentage håndvasken.
 3. Skolens toiletter og håndtag rengøres to gange dagligt.
 4. Inden middagspausen tørrer du dit bord, din pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet.
 5. Ved vandautomater og køleskabe står der spritdispensere – husk at bruge dem.
 6. Pauserne holdes så vidt muligt udenfor - husk stadig at holde god afstand, min. 1 meter.
 7. Kantinerne er igen åbne – vær dog opmærksom på de begrænsede åbningstider.
 8. Hvis du har sygdomssymptomer skal du ikke komme i skole.
 9. Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du hurtigst muligt tage hjem og blive der indtil 48 timer efter de sidste symptomer.
 10. Er du i risikogruppen, eller deler bopæl med en i særlig risiko, skal du ikke komme i skole, men aftale nærmere med din underviser ift virtuel undervisning.
 11. Hvis du skulle blive testet positiv for COVID-19 skal du give skolen besked.

Praktisk info

Rengøring
Skolens toiletter og håndtag gøres rene to gange dagligt.

Andre lokaler gøres rent én gang dagligt. Derfor skal ansatte hjælpe eleverne med at huske, at inden middagspausen skal de tørre bord, pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet. Hjælp de første gange, så du sikrer, at det gøres korrekt.

Både undervisere og elever starter dagen med grundig håndvask jf de ophængte vejledninger. Hjælp eleverne med at huske dette. Minimum hver anden time gentages håndvasken – aftal et system med dine elever, så der ikke bliver kø.
Ved køleskabe og vandautomater skulle der være spritdispensere.

Pauser og mad
Pauserne holdes så vidt muligt udenfor, og eleverne må ikke stimle sammen i rygeskurene. Afstand på 1 meter skal overholdes. Kantinerne er nu åbne i et begrænset tidsrum og udbud. Hvis eleverne henter mad i byen skal de huske at vaske hænder på ny.

Risikogrupper - elev
Elever, som er i risikogruppen (se Sundhedsstyrelsens vejledning), eller som deler bopæl med en i særlig risiko, og som efter en individuel, konkret vurdering fra lægen skal blive hjemme og vil modtage fjernundervisning.

Risikogrupper - ansat
Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er risikogruppen, bør du tage kontakt til din læge. Hvis din læge vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at du går på arbejde, skal du kontakte din leder og aftale, om der er mulighed for omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din leder ønsker det.

Online kurser som fjernundervisning

Nyt tiltag fra Business med it-kurser og kurset "Bliv adm. direktør i dit eget liv"

Mere info

Studievejlederne kan kontaktes på mail eller telefon

Har du spørgsmål til din nuværende eller kommende uddannelse, så er du velkommen til at kontakte os.

Få svar på alt om Corona-virus

På politi.dk/corona er samlet alt info fra forskellige myndigheder