Fødevareuddannelserne på UCH

Status fra fødevarer pr. 19. marts

Generelt gennemføres så meget som muligt af undervisningen virtuelt. Udgangspunktet er, at elever og lærere bruger Microsoft Teams til kommunikation/undervisning/videokonferencer og deling af opgaver og materialer. Microsoft Teams er en del af office365 pakken. Som elev på UCH har du mulighed for at hente hele pakken gratis på skolens licens.

 • Hent vejledningen her
 • Du kan også downloade Teams her - kan også hentes til mobiltelefon/ipad på Google Play eller Appstore. Der skal som udgangspunkt logges ind med UNIlogin. (den du plejer at bruge når du logger ind på skolens netværk) Er der problemer så kontakt skolens lærere.

Grundforløbet – fælles for alle fødevareuddannelser

Der gennemføres virtuel undervisning for alle elever på grundforløb 2. Den virtuelle undervisning forsættes så længe skolen er lukket på grund af Corona smitte og den praktiske undervisning genoptages igen når skolen åbner.

AMU

Alt vores AMU-udbud på fødevareområdet er aflyst indtil maj måned, da alle vores AMU forløb primært er praktiske og derfor ikke kan gennemføres.

På UCH udbyder vi forskellige AMU kurser som online kurser med 100% fjernundervisning og med mulighed for løntabsgodtgørelse. Se mere her

Hovedforløb Gastronom/kok

1. hovedforløb

 • der er planlagt opstart af 1. hovedforløb mandag den 30. marts
 • indtil videre forventer vi at skolen åbner, men viser det sig at folketinget udvider nedlukningen er vi klar med virtuel undervisning
 • alle elever der er tilmeldt skal møde enten på skolen, eller virtuelt. Hvis det bliver virtuel undervisning, vil hver elev blive kontaktet telefonisk af læreren

3. hovedforløb - svendehold

 • Holdet er planlagt til start den 14. april og starter som planlagt. Er skolen stadig lukket gennemføres undervisningen som virtuel undervisning, hvor der bliver fokus på den teoretiske del af svendeprøve forløbet. 

Ekstra undervisning for kokkeelever - erhvervsrettet påbygning

 • vi tilbyder alle gastronom elever mulighed for at deltage i virtuel påbygningsfag i uge 13 og 14
 • der er lønrefusion til virksomheden for elevens deltagelse
 • eleverne vil komme til at arbejde med kalkulation, råvarekendskab og menu lære via vores online platforme
 • eleverne vil få tildelt opgaver, som skal sendes retur samt mulighed for vejledning via chat eller telefon
 • eleverne skal stå til rådighed på platformen fra 8.00-15, altså normal skoletid. De skal selvfølgelig deltage og aflevere opgave til de fastsatte deadlines løbende

Tilmelding - send en mail til Lisa Kallesøe Bach lkb@ucholstebro.dk eller kontakt hende på telefon på tlf. 99122236, for at få tilmeldt jeres elev.

Ernæringsassistent

2. hovedforløb

 • eleverne blev hjemsendt i uge 11. De skal alle deltage i virtuel undervisning i uge 13 fra den 23. marts til 27. marts
 • der gennemføres valgfrit specialefag og eleverne skal stå til rådighed på Microsoft Teams fra kl. 08:00 til 15:00 Alle elever har brugt Teams i deres skoleperiode. Er der spørgsmål kontaktes underviseren.

3. hovedforløb

 • der er planlagt et 3. hovedforløb med start 20 april. Vi forventer at gennemføre som forventet. Viser det sig at skolen stadig er nedlukket, vil der blive gennemført virtuel undervisning
 • eleverne vil besked om dette hvis det bliver aktuelt i ugen før skolestart

Bager

2. hovedforløb

 • holdet er hjemsendt til arbejde i virksomheden. Eleverne bliver genindkaldt i perioden: 25 maj til 17 juni, hvor eleverne afslutter med bagværkerprøve

4. hovedforløb

 • elever skulle være mødt på skole den 16. marts til 3. april. Forløbet flyttes og eleverne genindkaldes til skoleophold i perioden: 18. maj til 10 juni. Der er elever fra holdet der skal fortsætte direkte på deres 5. hovedforløb for at afslutte med svendeprøve.

Planlagte hold efter påske

 • vi forventer og håber at situationen er blevet normal igen, og eleverne skal møde ind på skolen som planlagt. Viser det sig at nedlukningen fortsætter er skolen klar med virtuel undervisning de første 2 uger. Bliver det aktuelt vil skolens lærere kontakte virksomheder og elever.

Gourmetslagter

1. hovedforløb

 • der har været indkaldt 1 hovedforløb med skolestart 16. marts til 27 marts. Holdet er udsat til start den 20. april til 1. maj. 
  Viser det sig at nedlukningen fortsætter er skolen klar med virtuel undervisning den første 1 uger. Bliver det aktuelt vil skolens lærere kontakte virksomheder og elever.

Ny mesterlære elever

Skolens lærere vil i løbet af nedlukningsperioden tage telefonisk kontakt for at følge op på elevernes læring og planlægning af deres videre forløb. 
Der har været planlagt kompetence vurdering af bagerelever den 31. marts og 1. april. Dette forløb bliver udsat. Skolen kontakter virksomhederne omkring ny plan for dette.

Eksaminer

Eksamen i naturfag 19. marts er aflyst. Når nedlukningsperioden er slut, kontakter skolen elever/virksomheder med en ny dato for gennemførsel af eksamen.