Gennemsigtighed og åbenhed

EUD

Alle erhvervsuddannelser på Uddannelsescenter Holstebro er tilrettelagt ud fra gældende bekendtgørelser og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Hovedbekendtgørelse for erhvervsuddannelser
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Kvalitetsudviklingssystem

Uddannelsesudbud

Skolepraktik på UCH

Deltagerbetaling