Erhvervsuddannelser på UCH

Kvotepladser

For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du udfylde og indsende nedenstående ansøgningsskema. Når vi har modtaget din ansøgning, så bliver du indkaldt til en samtale, så vi finder de bedst kvalificerede til det begrænsede antal pladser.

Husk: du skal også ansøge via optagelse.dk

Ansøgningsskema

Skriv kort om dig selv
Uddannelse og erfaring


Har du spørgsmål?

CNC-tekniker og Skov- og naturtekniker

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Lageroperatør

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Eventkoodinator

Mette Lund Timmermann
Studievejleder/Praktikpladsvejleder
99 122 587
mt@ucholstebro.dk