Brobygning 9. og 10. klasse

Dyr og planter EUD | EUX

Du får kendskab til:

  • Hvordan man som gartner arbejder med planter og anlæg
  • Hvordan en skov- og naturtekniker arbejder med maskiner og træer
  • Hvordan man dyrker jorden og hvilke maskiner der anvendes hertil
  • Hvordan produktionsdyr passes og plejes

Du vil få oplevelsen af, hvordan det er at arbejde indenfor de grønne fagområder, og du vil også få noget faglig og brugbar viden med dig hjem.
Under brobygningen bliver du også præsenteret for EUX, hvor du tager fag på gymnasialt niveau, der giver adgang til videre uddannelse.

Praktisk information:

Adresse Auditoriet, UCH, Døesvej 70, Holstebro
Mødetid Mandag - tirsdag kl. 8.00 - 14.00
Transport Bus nr. 1 - se mere på www.midttrafik.dk
Sygdom I tilfælde af sygdom skal du give besked på telefon 99 122 230 senest kl. 8.00. Din hjemskole orienteres dagligt om evt. fravær
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine
Påklædning Du skal medbringe praktisk tøj. 

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder.