Elevinfo - Fødevarer

Kontaktlærerordning

Kontaktlæreren er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Kontaktlæreren vil støtte dig i din planlægning og gennemførelse af skoleopholdet og du bliver indkaldt til flere uddannelsessamtaler. Dine forældre må gerne deltage i disse samtaler.

Din uddannelsesplan udfyldes i elevplan og kontaktlæreren godkender den løbende.

Vi vil gerne have, at du har taget stilling til følgende inden den første samtale i introduktionsugen:

  • er der et eller flere job, som du godt kunne tænke dig at få en uddannelse i og hvorfor?
  • kender du til det faglige og boglige indhold af uddannelsen Mad til mennesker?
  • har du haft kontakter til eller arbejdet i en virksomhed forud for din optagelse på Mad til mennesker, og i bekræftende fald hvordan? Det kan være som fritidsarbejde eller i praktikperioder
  • hvad interesserer du dig for?
  • er der specielle forhold, som vi skal tage hensyn til i dagligdagen på skolen?

Din uddannelsesbog/-plan kan løbende revideres og du kan altid selv ændre i den. Men den skal godkendes af din kontaktlærer, før ændringerne er gældende. Derfor er det vigtigt, at du giver besked til din kontaktlærer, når der er sket væsentlige ændringer.

Det er vigtigt, at du under din uddannelse hos os hele tiden tænker over, om det går, som det skal. Får du problemer med at forstå sammensætningen af din uddannelse, skal du omgående kontakte din kontaktlærer for at få vejledning.