Fagretning, grundforløbets 1. del

Dyr, mad og planter

Til dig der vil være landmandgourmetslagter, gastronom, anlægsgartner, gartner, skov & naturtekniker, ernæringsassistent, bager & konditor eller serviceassistent

På grundforløbets 1. del arbejder du gennem hele forløbet med

de gode råvarer hele vejen fra jord til bord

Du lærer om udstyr der skal bruges, både til dyrke jorden, producere råvarer og mad.


 • Kan du svinge køkkenkniven eller servere med et smil?

 • Er du ambitiøs og har du sans for detaljen?

 • Brænder du for at skabe?

 • Vil du arbejde under åben himmel med planter, dyr og store maskiner?

De første to uger er et introforløb, hvor du igennem korte læringsforløb introduceres til de mange forskellige uddannelser, fagretningen leder dig hen til. Du kommer til at lære dine nye kammerater rigtigt godt at kende og skaber gode samarbejdsrelationer og får information om, hvordan man typisk arbejder inden for området.

Fagretningen gennemføres i projekter:

Det sunde grønne liv

Du vil med dine kammerater arbejde i grupper med forskellige projekter, som I selv er med til at vælge. Mulighederne vil være:

 • Dyr – landbrugsdyr og store maskiner
 • Mad - Det gode og sunde måltid med friske råvarer
 • Planter –En mindre produktion af planter både i væksthuset og i skoven og naturen

Du lærer igennem projekterne, hvordan vi kan skabe gode og sunde fødevarer, både fra den primære landbrugsproduktion til det færdige måltid, og ser på hvordan tingene hænger sammen fra jord til bord.

Grønne værdier - bæredygtighed

Vi undersøger og arbejder med grønne værdier og bæredygtighed i forhold til alle de forskellige faglige områder, der er i forløbet. Du vil med dine kammerater arbejde i grupper med forskellige projekter, som I selv er med til at vælge. Mulighederne vil være:

 • Dyr- bæredygtighed i husdyrproduktionen og økologi
 • Mad- bæredygtighed i madfremstillingen og økologi
 • Planter – Bæredygtighed og økologi i planteriget

Undervisningen har udgangspunkt i det praktiske arbejde. Du lærer om værktøj, udstyr og maskiner, og at anvende de rigtige metoder til arbejdet. Du vil lære om de regler og love, der gælder på området. Du vil også lære om sundhed, at bruge din krop fornuftig, så den ikke lider overlast – ja, i det hele taget få kendskab til arbejdspladskulturen.

Det lokale og globale arbejdslivs muligheder

Det sidste projekt skal være med til at understøtte dit fremtidige uddannelsesvalg.
I projektet arbejdes der med input fra både det lokale, men også med faglighed og uddannelser set i globalt perspektiv. Vi arbejder både målrettet fagligt og på tværs af fagligheder.

Der er mange muligheder, og I vil blive udfordret i at tænke anderledes og i at være kreative. Altid med fokus på, at de friske råvarer skal behandles med både kærlighed og respekt hele vejen fra jord til bord.

På grundforløbets 1. del møder du fagene:

 • Erhvervsintroduktion
 • Dansk E eller C-niveau
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
 • Valgfag

Fagene består af såvel teori som praktik. Alle fagene, såvel teori som praktik er integreret og støtter hinanden i de forskellige projekter. Der er eksamen i faget dansk, de øvrige fag skal vurderes bestået.

Projektet evalueres og du vil gennem en samtale med studievejlederen træffe det endelige valg af uddannelse.

Når du har gennemført grundforløbets 1. del fortsætter du på grundforløbets 2. del indenfor den uddannelse du vælger. 

På Uddannelsescenter Holstebro kan du indenfor dette område blive uddannet til ernæringsassistent, bager, gourmetslagter eller gastronom.