Lokal mesterskaber i Skills - 27. oktober 2021

Skills for bagere

Konkurrencen afholdes onsdag d. 27. oktober fra 6.30 til 13.30 i bagerierne j1 - j4 - vær obs på, at bagerierne er åbne til klargøring fra kl. 6.00.
Publikum er velkomne på dagen og til præmieoverrækkelse i auditoriet på Døesvej 70 kl. 15.00, hvor der vil være grillarrangement i Kantinen Midtpunktet efterfølgende.

Det går konkurrencen ud på:

Der arbejdes hele dagen med at løse følgenede opgaver:

  1. Skuestykke: Tema ”Efterår”. Fremstillet af skuedej og sukkerdej
  2. Store brødtyper: 6 stk. frit valg
  3. Små Brødtyper: 30 stk. frit valg
  4. Bløddej: 30 stk. frit valg, max. vægt 70g
  5. Wienerbrød: 30 stk. frit valg, max. vægt 90g

Husk:
Dine produkter må kun afpyntes med spiseligt pynt eller frugt fremstillet på dagen. Vi har de mest almindelige råvarer på skolen. Du må selv medbringe dine råvarer, bare de
ikke er nøjagtigt afvejede.
Opstilling af dine produkter foregår efter de 7 timer du har til opgaven. 
Du må selv medbringe fordeje, surdeje og dine fyldninger til wienerbrød og bløddej.

Bedømmelse

Der er inviteret to dommere til konkurrencen som lægger vægt på udseende, smag, kreativitet, og salgsbarhed. Der er præmier til de nr. 1, 2 og 3.

Forarbejde:

Mesters opgave - Det er ønskeligt, at mester hjælper med de enkelte discipliner hjemme på din arbejdsplads. Det er også vigtigt at din mester giver dig den nødvendige frihed til deltagelse i konkurrencen, og til at arbejde med opgaven hjemme i bageriet. 

Deltagerens opgave - Det er klart at deltageren viser den nødvendige interesse og vil anvende den tid der er nødvendig. Det er vigtigt at træne de færdigheder, der er nødvendigt for at kunne deltage i denne konkurrence. Der vil blive tale om en del fritidsarbejde og en stor indsats, men også muligheden for at blive endnu dygtigere, stille sig selv nye udfordringer og få en masse spændende oplevelser.

SkillsDenmark

Fokus på talentudvikling indenfor erhvervsuddannelser

Mere info