Projekt på UCH 2016-2018

Fremtidens økologiske køkken

Formålet med projektet er at øge anvendelsen af økologiske produkter gennem undervisning og kompetenceudvikling, hvorved produktionen af økologiske fødevarer øges. Der er også fokus på at så mange køkkener som muligt opnår et økologiske spisemærke.

undefined

Det arbejdes der med

Projektet er en kombination af holdundervisning i regi af AMU og praktisk undervisning ude i køkkenerne inden for følgende emner:

 • Forandringsprocesser for medarbejderne i køkkenet, herunder kommunikation i teams bl.a ved brug af personprofiler. Herved vil vi styrke teamsamarbejdet, mindske modstand imod forandringer og derved sikre fastholdelse af økologien og fremme implementeringen af økologi
 • Optimering af produktionsprocesser via LEAN værktøjer, for at skabe økonomisk råderum til øget omlægning til økologi
 • Praktisk gruppeundervisning i forhold til faglige udfordringer, såsom brødbagning, grøntsager, alternative kødretter, vegetariske retter, brugen af flere korn og kerner, samt brugen af råvarer i sæson, muligheder medmere mad fra bunden
 • Anvendelse af forskellige oplægsholdere indenfor ovenstående emner til inspiration og motivation
 • Ekskusioner til økologiske fødevareproducenter, for at fremme forståelsen for bl.a. kvalitet, pris, dyrevelfærd og bæredygtighed
 • Netværkstræning for at fremme sparring omkring økologi efter projektafslutning
 • Vejledning/undervisning i den økologiske omlægningsproces
 • Slutproduktet er en portal indeholdende deltagernes erfaringer, oplevelser, udviklede opskrifter, video og billeder fra ekskusioner og køkkenøvelser.

Forventede resultater

Det forventede resultat af projektet er, at de deltagende medarbejdere fra de offentlige køkkener opnår kompetencer, der gør dem i stand til at øge anvendelsen af økologiske fødevarer i måltidsproduktionen og herigennem opnå en øgning i økologiprocenten, jf. de af deltagerne angivne mål.

Resultater og opnåede successer

 • Det økologiske spisemærke i 11 offentlige køkkener
 • Øget anvendelse af økologiske varer i køkkenerne
 • Næringsrig kost gennem uforarbejdede, økologiske råvarer
 • Optil 65 % mindre madspild
 • Økonomisk råderum til økologisk omstilling
 • Øget arbejdsglæde og trivsel
 • Faglig stolthed i køkkenerne
 • Øget samarbejde og vidensdeling på tværs af køkkenerne.

Projektets resultater

Ønsker du mere viden om projektets resultater fra deltagerne kan det findes på denne portal

Projektet er finansieret af:

undefined