10. august 2016

Flere landbrugselever trods krise

Rigtig mange unge har på landsplan valgt at trodse krisen og tro på, at verden ser anderledes ud, når de om 3-4 år er færdige med deres landmandsuddannelse.

Også på Center for Jordbrug - Lægaard er der gang i aktiviteterne og de nye elever, der vælger at tage deres uddannelse hos os, har det nyeste grej at arbejde med, siger uddannelsesleder Anders Gammelvind. Vi har både stalde, dyr, marker og en aftale om de nyeste maskiner til markerne, og det er virkelig attraktivt for de unge.

Dagbladet var forbi ved skolestart og har lavet et interview med 16-årige Jakob Eskildsen, som er ny elev på UCH. Han glæder sig til at komme igang og være aktiv og ikke kun sidde på skolebænken. Læs hele interviewet her.

Næsten garanti for at få en praktikplads som landmand

Studievejleder Per Stisen Varnum udsteder ikke garantier, men følger man med i uddannelsen, passer man sine ting og hænger i i den daglige undervisning, så er der rigtigt gode muligheder for at få en god læreplads, og den sikkerhed er der mange, der godt kan lide. Landbrugsuddannelserne trodser de dystre udsigter lige nu og har fremgang og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Det er vigtigt at få uddannet faglært arbejdskraft - læs hele interviewet med Per Stisen her