27. januar 2017

Mange veje til faglært landmand

undefined

Fredag middag blev et hold faglærte landmænd færdige på Uddannelsescenter Holstebro – Center for Jordbrug, Lægaard i Holstebro. Det har været et spændende hold, hvor mange har haft vidt forskellige baggrunde for at gå i gang med en landmandsuddannelse, siger uddannelsesleder Anders Gammelvind.

Kigger man ud over holdet, så er der flere der har taget enten en gymnasiel uddannelse, haft sabbat år eller noget helt andet, inden de ender med at blive landmand. EUX muligheden som landmand er så ny, at der ikke er nogen på holdet af dem endnu. EUX er en faglig uddannelse, men med flere fag på gymnasiale niveauer. Det giver mulighed for at kunne læse videre efter endt erhvervsuddannelse.

Gymnasie og grundforløb på samme tid
På det netop afsluttede hold er Morten Noe. I 2012 begyndte han i 1. g på Lemvig Gymnasium. Han er opvokset på en stor svinegård med 1800 søer og 550 ha ager, så det rykkede lidt i ham alligevel at blive landmand. I 2. g begyndte han derfor på det der dengang hed Grøn linje og var et samarbejde mellem Lemvig Gymnasium og Center for Jordbrug på UCH. Det betød, at han ved siden af sin gymnasietid tog grundforløbet som landmand. Da Morten stod med sit studenterbevis gik han i gang med landmandsuddannelsen på UCH og fordi han havde en studentereksamen og stor erfaring på området fik han merit for 1. hovedforløb på uddannelsen. Nu står han som færdig landmand og mange muligheder.
Planen er, at jeg vil ud at rejse nu og det bliver ikke en rejse med decideret fagligt indhold siger Morten. Efter rejsen vil jeg gerne begynde at læse agrobusinessmanagement på Vejlby.

Gymnasie, via dyrepasser til landmand
Lærke Stabell har også haft en lidt alternativ vej til at stå med landmandsbeviset i dag. Lærke blev student i 2012 og havde en drøm om at blive dyrepasser og afsluttede også grundforløbet i juni 2013. Egentlig var det min drøm at arbejde med forsøgsdyr, fortæller Lærke, men jeg kunne ikke finde en læreplads, så jeg valgte at satse på svineproduktion i stedet for og det har jeg ikke fortrudt. Jeg vil gerne fortsætte med at udvikle mine kompetencer, men jeg er lidt udfordret, da jeg har børn og derfor er det svært både fysisk og økonomiske at læse videre, så jeg satser på at supplere min landmandsuddannelse med forskellige kurser inden for ledelse og økonomi.

Det har været et spændende hold, siger Anders Gammelvind og tror der også fremover vil være en del der enten vælger en EUX Landmandsuddannelse eller går i gang efter en gymnasieuddannelse og måske har mulighed for noget merit. Det giver muligheder for at kunne læse videre, hvis drømmen er at stå i spidsen for nogle af de store bedrifter vi har i Danmark. Men vi skal huske, at der også er brug for den helt almindelige landmand, der forstår sig på dyr og afgrøder, slutter Anders Gammelvind.

Mere info:
Anders Gammelvind, uddannelsesleder på Jordbrug, ang@ucholstebro.dk, tlf. 99 122 620
Jens Knudsen, vicedirektør, jk@ucholstebro.dk , tlf. 99 122 400