25. februar 2016

Ny såmaskine og en New Holland T7

undefined
Ny såmaskine til Center for Jordbrug under produktion – eleverne følger udviklingen og glæder sig til at den skal i brug på markerne omkring UCH – foto UCH

På Lægaard – Center for Jordbrug går både elever og lærer og sukker efter foråret.
50 elever har været på virksomhedsbesøg hos He-Va Maskinfabrik på Mors, for at se skolens seneste nyanskaffelse - en ny såmaskine, som er under produktion. Såmaskinen er udstyret med skiveskær, så den kan anvendes i både pløjet jord, men også direkte i stubben efter høst.

Såmaskinen skal bruges i undervisningen af landbrugseleverne, hvor de lærer om etablering af afgrøder i marken. På Lægaard er det eleverne, som er med til at etablere alle afgrøder i marken, de pløjer, harver og sår, fortæller Anders Gammelvind, som er uddannelsesleder på Uddannelsescenter Holstebro. Til at køre med såmaskinen har skolen i januar fået leveret en New Holland T7 fra Anker Bjerre. Traktoren er udstyret med autostyring, så der er mulighed at kunne differentiere undervisningen i forhold til elevernes forudsætninger.
Den elev som ikke har erfaring med at køre traktor skal først have det lært og skal have noget rutine. Når traktoren er udstyret med GPS udstyr, får de elever som har rutine i at køre traktor mulighed for at kunne lære at bruge udstyret til at optimere kørslen i marken og kunne arbejde meget præcist ved etablering af afgrøden. På den måde kan vi udfordre eleverne på forskellige niveauer.

Lægaard har de seneste år opgraderet maskinparken væsentligt. Vi får løbende udskiftet traktorer, så de maskiner der er på skolen også vil være dem eleverne møder når de kommer ud og har en uddannelsesaftale i landbruget fortæller Anders Gammelvind. Det er en helt suveræn mulighed for eleverne at de kan arbejde med det nyeste materiel og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har et godt og tæt samarbejde med de lokale maskinhandlere i området.

De nye maskiner – både traktor og såmaskine - kan ses ved det kommende åbent hus arrangement ved Anker Bjerre A/S, Holstebro den 4. – 5. marts 2016.

Mere info:
Anders Gammelvind, uddannelsesleder Center for Jordbrug, ang@ucholstebro.dk, tlf. 99 122 620


undefined
Den nyeste traktor – New Holland T7 som eleverne bruger i undervisningen på Lægaard – foto UCH