19. december 2014

Tillykke til de nye ernæringsassistenter

undefined

Svendeprøve:
Jeanette Vestergaard Bertelsen, Holstebro Gymnasium
Pattana Christensen, Uddannelsescenter Holstebro
Rikke Stjerne, Regionshospital Holstebro (Sølvmedalje)
Jonna Bendiksen, Billund Plejehjem
Pia Larsen, Borrislejren
Christina Fuhlendorff , Skive tekniske Skole (Sølvmedalje)
Sharona Schram, Regionshospitalet Holstebro (guldmedalje)
Christina Bøgedal, Regionshospital Herning og Holstebro
Christina Kristensen, Nøvlingskov Efterskole (Sølvmedalje)
Anja Jakobsen, Lemvig Centralkøkken (Guldmedalje)
Torben Bang Jensen, Plejehjemmet Lindegården( Sølvmedalje)
Karina Lindholm – Stig Groth Pedersen, Produktionsskolen Nordvestjylland
Emilie Johnstad Møller, Regionshospitalet Herning (Sølvmedalje)
Louise Lyager Jensen, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern
Nadja Mosegård Jensen, Holstebro Madservice- Det gode køkken
Cathrine Jørgensen, Struer Statsgymnasium
Lisbeth Stephansen, Faglærer
Sanne Risum Bertelsen, Toftebo Centret (Sølvmedalje)