Elevinfo - Fødevarer

Velkommen som elev

Velkommen til dig, der skal begynde på Fødevarer på Uddannelsescenter Holstebro. Du vil sandsynligvis opleve, at dagligdagen her på skolen er forskellig fra andre skoler og der er en række oplysninger, som du bør sætte dig ind i inden skolestart.

Det kan fx være:

  • at du selv er med til at planlægge din uddannelse
  • at du igennem hele uddannelsen både vil arbejde med teori og praksis
  • at lærerne her både er undervisere, konsulenter, rådgivere og instruktører
  • at du er tilknyttet en kontaktlærer, der vil være din rådgiver og sparringspartner under hele forløbet

Vi støtter dig selvfølgelig, alt det vi kan, i dine bestræbelser på at få en uddannelse, men i den sidste ende er det dig, der træffer beslutningerne - det er din uddannelse, det handler om.

Vi forventer, at du deltager positivt og aktivt i undervisningen. Stiller du samtidig krav til undervisningen, så tror vi, at du vil få et rigtigt godt skoleophold, og at vi i fællesskab kan nå langt.

Ansatte i Fødevarer

Elevplan

Fravær og sygdom

Hygiejne og kontrol

Kontaktlærerordning

Praktiske informationer

Vejledning