20. december 2021

Ernæringsassistentsvende færdig med eksamen

undefined

Forrest fra venstre:
Adriana Simona Olaeru, Køkkenet Åkanden, Tarm
Kristine Tved Mose, Uddannelsescenter Holstebro, Holstebro
Mathilde Fønss Andersen, Holstebro Gymnasium og HF, Holstebro

Bagerst fra venstre:
Rasmus Norup Hald Nielsen, FGU skolen, Holstebro
Amira Zaidan, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, Skjern
Ane-Sofie Nygaard Foged, Toftebo Centret, Herning
Pernille Højer, FGU skolen, Holstebro
Liza Høg Jensen, Plejecenter Lindegården, Herning
Faglærer Lone Iserhorst Markussen

Vil du også være ernæringsassistent?