Introkurser og brobygning | Fødevarer, Jordbrug & Oplevelser

Tilbud til folkeskoler, friskoler og efterskoler

På UCH har vi et godt samarbejde med folke-, fri og efterskoler i vores område. Vi tilbyder introkurser for 8. klasser og brobygningsforløb for 9. og 10. klasser.