Erhvervsuddannelser

Ny mulighed for start på GF1 til august 2019

Som led i en forsøgsordning kan du søge om at starte din uddannelse på GF1, selvom det er mere end 14 måneder siden, at du blev færdig med 9. eller 10. klasse. 

På UCH har vi et begrænset antal pladser til rådighed, som du kan søge. For at komme i betragtning bliver du vurderet og optaget til GF1 efter følgende kriterier:

  1. Du har færdiggjort din 9. eller 10. klasse i juni 2017
  2. Du opfylder adgangskravene om 02 i dansk og matematik, eller består en optagelsesprøve
  3. Du har ikke før været optaget på GF 1
  4. Du har ingen uddannelsesaftale
  5. Du har brug for en faglig kvalificering i forhold til erhvervsuddannelse, samt behov for afklaring af dit uddannelsesvalg
  6. Du vil gennem et GF 1 forløb forbedre dine personlige forudsætninger for at kunne gennemføre et GF 2 forløb

Vil du gerne have en af de begrænsede pladser, så skal du søge på optagelse.dk - i kommentarfeltet skal du skrive "Jeg ønsker at starte på GF1". 

Har du brug for hjælp eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

Studievejledere på UCH