Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få et svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse via GF2.

 

Hvornår starter grundforløb 2?

To gange om året – i januar og august.

Hvordan søger jeg ind?

Det gør du via www.optagelse.dk 

Hvornår ved jeg, at jeg er optaget på en uddannelse?

Du modtager et bekræftelsesbrev fra UCH i din eBoks. Al kommunikation fra UCH foregår via eBoks.

Hvornår kan jeg flytte på skolehjem? Koster det noget? Må jeg have køleskab på værelset? Må jeg have dyr?

Hvis du er berettiget til at bo på skolehjemmet, kan du flytte ind aftenen før dit skoleforløb starter. Du modtager information herom i din eBoks. Har du mere end fem kvarter til UCH, er ophold på skolehjemmet gratis for elever under 18 år. Er du over 18 år, skal du kontakte en studievejleder for mere information om omkostninger ved at bo på skolehjemmet.

Du må ikke have køleskab på værelset. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det er tilladt. Kontakt en studievejleder herom.

Du må ikke have dyr på værelset.

Kan man tage hele uddannelsen på UCH?

Det afhænger af hvilken uddannelse du starter på. Kontakt en studievejleder for mere information.

Hvad er forskellen på GF1 og GF2?

GF1 er et afklarende forløb på 20 uger, hvor den unge fra 9. klasse eller 10. klasse har mulighed for at afklare sin endelige uddannelsesretning.

GF2 er et 20 ugers forløb, der er uddannelsesspecifikt. Her har man valgt uddannelse.

Hvor gamle er mine klassekammerater? 

Det er meget forskelligt. På nogle uddannelser er gennemsnitsalderen højere end andre. Generelt har vi elever fra 16 år og op efter.

En snak med en vejleder vil hjælpe med afklaring om spørgsmål om elevsammensætning på den enkelte uddannelse.

Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen?

Som udgangspunkt skal du have en bestået 9. klasses afgangseksamen i dansk og matematik. Kontakt en studievejleder for konkret information om adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Hvor kan jeg få en uddannelsesaftale?

Læse mere om uddannelsesaftaler her

Hvad får man i SU?

Du kan se aktuelle SU-takster på www.minsu.dk

Hvordan ser økonomien ud, når man er voksen?

Kontakt dit jobcenter eller en studievejleder for at få et overblik over dine muligheder.

Hvor lang tid tager min uddannelse?

En erhvervsuddannelse tager typisk mellem 2-5 år. Det afhænger af uddannelsen og dine nuværende komptencer. Kontakt en studievejleder for mere information.

Hvad er en RKV?

RKV står for realkompetencevurdering. Når du er +25 år kan du få foretaget en RKV. En RKV er en meritafklaring. Kontakt en studievejleder for mere information.

Er det svært at finde en læreplads?

Der er generelt mangel på dygtige håndværkere. UCH er behjælpelige med at finde en læreplads, men du er også velkommen til selv at finde en læreplads.

Skal jeg have læreplads på forhånd?

Nej. Det skal du ikke.

Kan jeg få buskort?

Du kan søge om buskort ved www.ungdomskort.dk

Kan jeg få hjælp til min ordblindhed?

Du kan altid få hjælp til ordblindhed. Det er vigtigt at oplyse om din eventuelle ordblindhed, inden du starter på din uddannelse.

Jeg har ADHD er der noget støtte at få?

Ved alle typer diagnoser, hvor der er lægefaglig dokumentation, kan der søges om støtte.