Grundforløb på UCH

Grundforløb+ | GF+

Grundforløb plus (GF+) er 10 ugers basisuddannelse til dig, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse og blive faglært. Men, der er en eller to ting, du ikke har helt på plads:

  • Du er ikke helt afklaret om, hvilken erhvervsuddannelse, du skal vælge
  • Du mangler basiskundskaber om erhvervsfaglige begreber, dansk og regning, som vil være en hjælp til, at du kan gennemføre uddannelsen

Du kan vælge mellem tre hovedområder

  • GF+ Kontor, handel og forretningsservice (Business)
  • GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • GF+ Teknologi, byggeri og transport

Adgangskrav:
Grundforløbet er et ekstra tilbud med frit optag, men en del unge og voksne har IKKE adgang til GF+ og det gælder for dig der:

  • tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
  • tidligere har påbegyndt GF1 eller GF+
  • har direkte adgang til GF1
  • har haft direkte adgang til GF1 men fravalgt det for at begynde på GF2
  • har gennemført GF2

Kravene er ellers stort set de samme som til en erhvervsuddannelse. Spørg studievejlederen

Økonomi:
Du kan få SU, hvis du opfylder betingelserne for dette.

Varighed: 
10 uger