Grundforløb på UCH

Grundforløb+ | GF+

Grundforløb plus (GF+) er 10 ugers basisuddannelse til dig, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse og blive faglært. Men, der er en eller to ting, du ikke har helt på plads:

 • Du er ikke helt afklaret om, hvilken erhvervsuddannelse, du skal vælge
 • Du mangler basiskundskaber om erhvervsfaglige begreber, dansk og regning, som vil være en hjælp til, at du kan gennemføre uddannelsen

Du kan vælge mellem tre hovedområder

 • GF+ Kontor, handel og forretningsservice (Business)
 • GF+ Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • GF+ Teknologi, byggeri og transport

Det skal vi arbejde med

Du kommer på et hold sammen med andre unge og voksne, som gerne vil være faglærte.

I får en base på Uddannelsescenter Holstebro, hvor I har 26 timer om ugen, der består af:

 • Projekter inden for business, fødevarer, industri, transport og logistik samt byggeri på skolens forskellige værksteder
 • Snusepraktikker på skolens forskellige grundforløb 2 og virksomhedsbesøg
 • Vejledning om uddannelse

Hvis du ønsker at følge fag på VUC i dansk og engelsk på E-niveau, så kan dette også lade sig gøre i kombination med GF+ - klik her for mere info.

Alt det praktiske

Adgangskrav:
Grundforløbet er et ekstra tilbud med frit optag, men en del unge og voksne har IKKE adgang til GF+ og det gælder for dig der:

 • tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
 • tidligere har påbegyndt GF1 eller GF+
 • har direkte adgang til GF1
 • har haft direkte adgang til GF1 men fravalgt det for at begynde på GF2
 • har gennemført GF2

Kravene er ellers stort set de samme som til en erhvervsuddannelse. Spørg studievejlederen

Økonomi:
Du kan få SU, hvis du opfylder betingelserne for dette.

Varighed: 
10 uger

Næste startdato: 
19.10.2020 – 13.01.2021. Så er du klar til at starte på grundforløb 2 | GF2 den 18.01.2021.

Tilmelding:
Du skal tilmelde dig via optagelse.dk, men studievejlederne hjælper dig gerne.

Vil du vide mere?

Elisa Højen Dohn
Studievejleder FØDEVARER | TRANSPORT
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder TEKNOLOGI
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studie- og praktikpladsvejleder - DETAIL | KONTOR
99 122 587
mt@ucholstebro.dk