Grundlæggende voksenuddannelse - GVU

Hvad er GVU ?

GVU står for Grundlæggende Voksen Uddannelse.

GVU giver mulighed for at få bevis på at være faglært for følgende grupper:

  • Ufaglærte med praktisk erfaringer
  • Faglærte med forældede uddannelser
  • Faglærte med udenlandske uddannelser, der ikke kan godkendes direkte i Danmark
  • Et GVU -forløb består af kurser og enkeltfag, men normalt ikke praktik.

Det er individuelt tilrettelagt og foregår typisk på en erhvervsskole. Uddannelsesbeviset er det samme, som hvis man havde gennemført en almindelig erhvervsuddannelse.

Blandt adgangskravene er, at man skal være fyldt 25 år og have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Længden af uddannelsen varierer, alt efter hvor mange kurser der kræves til de forskellige uddannelser. Typisk er det minimum et forløb på 12 uger.

Mere viden om GVU