På Business kan man vælge to veje:

  • EUD Business er for dig, som lærer bedst i kombination af fag og praktiske opgaver. Du ønsker den korteste vej til en karriere inden for butik eller handel
  • EUX Business – erhvervsfaglig studentereksamen – her får du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Du kan få en karriere inden for butik, handel eller kontor

På intro-kurset arbejder vi med en virksomhedscase, og gennem mange praktiske opgaver præsenteres du for emner fra dagligdagen på EUD/EUX Business.

Du arbejder i en gruppe, hvor I skal lave jeres egen butik/virksomhed, hvor I blandt andet kommer til at arbejde med:

  • Hvad skal virksomheden være kendt for?
  • Indretning af butikken
  • Fremstilling af reklamer til et event i butikken
  • Hvordan man skaber tilfredse medarbejdere?
  • Budgetter og salgspriser
  • Internationalt forretningsmøde

For hver opgave får din gruppe point. Den gruppe, som opnår flest point, har vundet virksomhedscasen.
Vi vil gerne vise dig, hvordan uddannelsen er et mix mellem praktiske opgaver og en boglig uddannelse.

EUD er for dig, der kan li' at arbejde i et kreativt miljø præget af salg, kundeservice, innovation og digitale aktiviteter. Du trives godt med at have mange bolde i luften og komme fra idé til handling. Måske drømmer du om et job med salg og indkøb i en butik, webshop eller i en handelsvirksomhed.

Med EUX står du stærkt og får en dobbeltuddannelse inden for enten kontor, handel eller butik. Det betyder, at du får både en erhvervsuddannelse og studiekompetence, så du kan læse videre, hvis du drømmer om det. Dermed åbnes mange nye døre til en spændende fremtid for netop dig.

Vejledning under introforløbet

Dit introduktionsforløb starter med, at du får en grundig orientering om EUX Business

Praktisk information:

Adresse Business UCH - den sorte bygning på Døesvej 76, Holstebro - lokale E3
Mødetid Begge dage kl. 8.00 - 13.50
Transport Bybus nr. 1 - se mere på www.midttrafik.dk
Sygdom Skulle du være så uheldig at blive syg på en af kursusdagene, skal du ringe på telefon 99 122 230 senest kl. 8.00. 
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine

Du kan læse mere om EUX Business her

Tilmelding til introkursus foregår via din UU-vejleder.