Elevinfo - Business UCH

Elevråd EUD | EUX Business

På EUD | EUX Business vil vi gerne have et elevråd der kan og vil tage aktiv del i skolens hverdag og være elevernes talerør. Elevrådet har medindflydelse på forhold der er vigtige for eleverne.
Der holdes fælles fester for HHX og Business og derfor skal mindst et medlem af elevrådet på Business også være medlem af Festudvalget på Døesvej 76.

Elevrådsrepræsentanter og -suppleanter

Elevrådet vælges med 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Både repræsentanten, og suppleanten er meget velkomne til at deltage i alle elevrådsmøder. Det er dog primært repræsentanten som forventes at deltage, suppleantens opgave er at træde til, hvis repræsentanten er fraværende.

Elevrådsrepræsentanter og – suppleanter vælges i starten af skoleåret i klasserne. 

På GF1 og GF2 vælges repræsentanterne for ½ år ad gangen. Det kan dog være en fordel at de som vælges på GF1 fortsætter på GF2 for at opnå et vist kendskab til elevrådsarbejdet.
På studieåret vælges repræsentanter for 1 år ad gangen. Det kan være en fordel at være med helt fra GF1, men det er klassens beslutning hvem der vælges.
Kontaktlæreren tager initiativ til valget og indberetter de to navne til afdelingslederen.

Møder

Elevrådet holder som udgangspunkt et møde om måneden. På føste møde fastlægges mødedatoer for hele året. Afdelingslederen indkalder til det første møde.