Elevinfo - Business UCH

Fravær - hvad gør jeg?

Grundforløb og studieår
Hvis du er syg, eller af anden årsag ikke kan komme i skole, skal du skrive det i Ludus inden kl 8.00 hver dag du er fraværende På 3. dagen skal du også ringe til studievejleder Mette Lund Timmermann 99 122 587 med begrundelse for dit fravær.

Hovedforløb
Hvis du er syg eller af anden årsag ikke kan deltage i skoleopholdet, skal du skrive det i Ludus inden kl 8.00 hver dag du er fraværende. Samtidig skal du give besked til din arbejdsgiver.

Sådan registrerer du fravær

Se dit fravær

På LUDUS kan dine undervisere og studievejleder se at du er fraværende og hvilken årsag du har angivet. Ved fraværs opfølgning kigges på hvilke begrundelser der er givet til fraværet, det er derfor vigtigt, at du husker at skrive når du er syg eller har anden gyldig grund til at være fraværende.

Længerevarende planlagt fravær skal aftales med studievejlederen inden du er fraværende.

Du kan selv løbenede følge dit fravær. 

Fravær - hvad sker der?

Alt fravær følges nøje fra skolens side. Har du for meget fravær bliver du indkaldt til samtale hos din studievejleder og modtager en skriftlig advarsel. Er der tale om direkte pjæk, vil du til enhver tid kunne modtage en advarsel. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge. Øges dit fravær stadig herefter, vil du blive indkaldt til fraværssamtale med din studievejleder og uddannelseschefen.

Der kan nu ske én eller flere af følgende muligheder:

  • Fraværet var forbigående, og I aftaler at se tiden an
  • Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær
  • Der er mistanke om pjæk: Du kan blive bedt om at dokumentere fravær med lægeerklæringer. Udgiften til lægeerklæringer afholdes af dig selv
  • Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden karakter

Hvis dit fravær ikke forbedres efter samtalen med din studievejleder, vil du modtage skriftlig advarsel nr. 2. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge.

Hvis fraværet endnu ikke forbedres, bliver du indkaldt af uddannelseschefen til en samtale. Der tages herefter løbende stilling til udmeldelse.