Elevinfo - Business UCH

Fravær - hvad gør jeg?

Hvis du er fraværende, skal du på fraværsdagen skrive årsagen i elevplan.dk inden kl. 8.00. Er du syg mere end to dage, skal du på tredje dagen også ringe til afdelingslederen på telefon 99 122 332.

Fravær - hvordan ses det?

Du kan selv løbende følge dit fravær på elevplan.dk, hvor du logger på med dit uni-login. Er du under 18 år vil dine forældre ligeledes modtage en sms, hver gang en lærer registrerer dig fraværende.

Fravær – hvad sker der?

Alt fravær følges nøje fra skolens side. Har du for meget fravær bliver du indkaldt til samtale hos din studievejleder og modtager en skriftlig advarsel. Er der tale om direkte pjæk, vil du til enhver tid kunne modtage en advarsel. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge. Øges dit fravær stadig herefter, vil du blive indkaldt til fraværssamtale med din studievejleder og afdelinglederen.

Der kan nu ske én eller flere af følgende muligheder:

  • Fraværet var forbigående, og I aftaler at se tiden an
  • Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær
  • Der er mistanke om pjæk: Du kan blive bedt om at dokumentere fravær med lægeerklæringer. Udgiften til lægeerklæringer afholdes af dig selv
  • Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden karakter

Hvis dit fravær ikke forbedres efter samtalen med din studievejleder, vil du modtage skriftlig advarsel nr. 2. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge.

Hvis fraværet endnu ikke forbedres, bliver du indkaldt af afdelingslederen til en samtale. Der tages herefter løbende stilling til udmeldelse.