Studiemiljø

Kørsel i egen bil

Som udgangspunkt stiller skolen transport til rådighed i forbindelse med ekskursioner o.a., der er en del af undervisningen, hvorfor eleverne forventes at benytte denne.

Det kan dog i nogle situationer være praktisk, at elever tilbyder at køre i private biler til eksempelvis en innovationsmesse i Fredericia, et brobygningsforløb på Århus Universitet, et lokalt sportsstævne eller lignende.

Når turen er en del af undervisningen, så skal det være tydeligt, at skolen har givet tilladelse til, at elever transporterer sig selv og evt. kammerater i egen bil. En sådan tilladelse giver læreren ved at gøre det mundtligt til klassen/holdet samt ved skriftligt i Ludus at henvise til dette notat på skolens hjemmeside.

Der er et krav, at følgende informeres til både chauffør og passagerer:

  • Skolen har ingen forsikring. Det skal derfor bilens ansvarsforsikring, der dækker ved evt. ulykker
  • Skolen kan refundere for afholdte omkostninger til brændstof, i forbindelse med ovenstående undervisningsaktiviteter, hvis eleven fremviser kvittering på en tankning svarende til turen frem og tilbage, og der ligeledes på kvitteringen er indhentet ansvarlig læreres underskrift
  • Evt. refusion er betinget af, at skolen ikke stiller alternativ transport til rådighed