Elevinfo - Business UCH

Den lokale undervisningsplan

I den lokale undervisningsplan er rammerne for undervisningen beskrevet. 
Du kan bl.a. læse om:

 • Praktiske oplysninger
 • Værdigrundlag
 • Den pædagogiske platform
 • Realkompetencevurdering
 • Vejledning
 • En nærmere beskrivelse af de enkelte fag
 • Bedømmelse
 • Evaluering
 • m.m.

Grundforløb 1. del

Erhvervsfag - EUD Business

Erhvervsfag - EUX Business

Grundforløb 2. del

Beskrivelse af de uddannelsesspecifikke fag (USF)

I USF undervises du i den uddannelsesretning, som du har valgt

USF Detail emner:

 • Butikskoncepter
 • Butiksdrift
 • Butiksindretning og varepræsentation
 • Butiksøkonomi
 • Salg og service
 • Markedsføring og kommunikation
 • Digital handel
 • Forretningsforståelse
 • Salgskanaler
 • Værdikæden

USF Handel emner:

 • Virksomhedskommunikation
 • Digitalisering i virksomheden
 • Indkøb og logistik
 • Økonomi
 • Salgsprocessen
 • Personligt salg
 • Markedsføring
 • Forretningsforståelse
 • Værdikæden

USF Kontor emner:

 • Administrative funktioner
 • Sagsbehandling
 • Kundeservice
 • Økonomi
 • Digitalisering
 • Kommunikation
 • Service- og kvalitetskoncepter

EUX studieår

Hovedforløb