Elevinfo - Business UCH

Den lokale undervisningsplan

I den lokale undervisningsplan er rammerne for undervisningen beskrevet. 
Du kan bl.a. læse om:

  • Praktiske oplysninger
  • Værdigrundlag
  • Den pædagogiske platform
  • Realkompetencevurdering
  • Vejledning
  • En nærmere beskrivelse af de enkelte fag
  • Bedømmelse
  • Evaluering
  • m.m.

Grundforløb 1. del

Erhvervsfag - EUD Business

Erhvervsfag - EUX Business

Grundforløb 2. del

Uddannelsesspecifikke fag - detail

Er under udarbejdelse for skoleåret 2019/2020.

Uddannelsesspecifikke fag - kontor

Er under udarbejdelse for skoleåret 2019/2020.

Uddannelsesspecifikke fag - handel

Er under udarbejdelse for skoleåret 2019/2020.

EUX studieår

Hovedforløb