Elevinfo - Business UCH

Ordensregler

 • Generelt skal du efterleve de anvisninger, som du får fra skolens personale, og behandle andre elever og personale med respekt og god omgangstone. Vi forventer, at du har en god og fornuftig opførsel på skolen og at du forstår at udvise god dømmekraft. Med andre ord: at du behandler folk omkring dig på en pæn og ordentlig måde
 • Vi forventer, at du rydder op efter dig både i klassen, på fællesarealerne og i kantine
 • Du må ikke have ben og fødder på bordene og stolene
 • Din mobil skal være på lydløs, og må kun anvendes i timerne i visse arbejdssituationer efter lærerens anvisning
 • Du må kun benytte din computer til relevante ting i undervisningen. Tilsidesætter du lærerens anvisning, må pc ikke længere benyttes. Der henvises desuden til skolens retningslinjer for brug af it
 • Du har pligt til at aflevere de opgaver, som lærerne stiller, samt pligt til at lave de lektier, som de enkelte lærere giver for
 • Du må ikke snyde med opgaveafleveringer, herunder kopiere fra andre eller medier/internettet. Generelt medfører snyd med opgaveafleveringer en skriftlig advarsel og enten karakteren -03 eller afvisning af afleveringen (afhængig af opgaveafleveringens art). Gentagelse af snyd kan medføre bortvisning fra skolen
 • Det er ikke tilladt at møde beruset eller på anden måde påvirket på skolens areal - indendørs såvel som udendørs. Overtrædelse vil medføre omgående hjemsendelse samt kan betyde bortvisning fra skolen af kortere eller længere varighed eller udmeldelse - se UCH´s rusmiddelpolitik her
 • Du må ikke ryge på skolens område
 • Truende eller voldelig adfærd overfor andre elever eller skolens personale tolereres under ingen omstændigheder og medfører omgående bortvisning samt, efter individuel vurdering, eventuel udmeldelse
 • Lyd, billed og videooptagelse af skolens personale er ikke tilladt, med mindre den pågældende har givet tilladelse til at blive optaget i den konkrete situation. Overtrædelse af dette påbud følger de almindelige gældende regler; advarsel osv.
 • Lyd, billed og videooptagelse af skolens elever er ikke tilladt, med mindre den pågældende har givet tilladelse til at blive optaget i den konkrete situation

De overordnede ordensregler for UCH

Overtrædelse af ordensreglerne

Overtrædelse af ordensregler kan resultere i samtale, advarsel, bortvisning i en given periode eller udmeldelse - alt afhængig af overtrædelsens karakter. Der henvises i øvrigt til Den Lokale Undervisningsplan.