Elevinfo - Business UCH

Praktiske informationer

Lektioner
1. lektion 08.00 - 09.00
2. lektion 09.10 - 10.10
3. lektion 10.15 - 11.15
4. lektion 11.45 - 12.45
5. lektion 12.50 - 13.50
6. lektion 14.00 - 15.00

LUDUS

LUDUS er et system, hvor der er informationer om din uddannelser, dine karakterer, dit skema og oplysninger om fravær m.m. Du bruger dit uni-login for at komme på systemet.
Du skal ligeledes bruge LUDUS, hvis du er fraværende fra undervisning - se afsnit om fravær.

Gå til LUDUS her

Skemaændringer

Hvis der er skemaændringer, f.eks. aflysninger eller påsætning af vikarer, vil du kunne se det på LUDUS.

Årshjul

Skoleåret 2020/2021

Første skoledag  Mandag den 10. august
Efterårsferie*  Mandag den 12. oktober - fredag den 16. oktober
Juleferie*  Onsdag den 23. december - fredag den 1. januar
Sidste skoledag GF1  Onsdag den 13. januar
Første skoledag GF2  Mandag den 18. januar 
Vinterferie*  Mandag den 15. februar - fredag den 19. februar
Påskeferie*  Mandag den 29. marts - mandag den 5. april
St. Bededag*   Fredag den 30. maj
Kr. Himmelfartsdag*  Torsdag den 13. maj - fredag den 14. maj**
2. pinsedag*  Mandag den 24. maj
Sidste skoledag for EUD og EUX studieåret  Fredag den 25. juni

*undervisningsfri
** gælder dog ikke for hovedforløbselever

Sociale medier og billeder

Vi bruger sociale medier og tager billeder i løbet af skoleåret i henhold til den gældende politik for området på UCH - læs her

Hvis du har givet samtykke til offentliggørelse af medieproduktioner, herunder billeder, video mv., har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Hvis du gør dette, vil de medieproduktioner, hvori du indgår, blive slettet i deres helhed eller omarbejdet således, at din deltagelse klippes ud eller sløres. 

UCH Biblioteket

Uddannelsesbiblioteket på Uddannelsescenter Holstebro - i storrum A - er fagbibliotek for skolens elever og undervisere, og har derfor primært materiale, som henvender sig til de ungdomsuddannelser, der udbydes på skolen.
Biblioteket vejleder i informationssøgning i forhold til projekter og øvrig undervisning.

På biblioteket finder du den nyeste litteratur indenfor skolens fagområder, og der abonneres på mange forskellige tidsskrifter og databaser, som er relevante for undervisningen. Desuden kan biblioteket skaffe materialer hjem fra andre biblioteker. Find mere info om UCH Biblioteket her

Kantinen

Du kan købe både morgenmad og frokost på skolen. Kantinen har et bredt sortiment af mad og drikke, f.eks. kolde og lune retter samt sandwich. Hver dag er der en ”dagens ret”. Eleverne sørger selv for at rydde bordene og stille brugt service på afrydningsvogne-/borde.