Elevinfo - Business UCH

SU - statens uddannelsestøtte

Vi holder informationsmøde hvert kvartal for de elever, som skal søge SU for første gang.

Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Kvartalerne starter henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

På su.dk kan du søge om SU, få vejledning om reglerne og se hvad du skal gøre i forskellige situationer. (har du ikke NemId, kan den bestilles på nemid.nu)

Hjemmeboende/udeboende

Du kan som hovedregel kun få SU som hjemmeboende – uanset om du er hjemmeboende eller udeboende. Denne regel gælder for elever, som er under 20 år, og går på en ungdomsuddannelse. Der findes dog dispensationsmuligheder – spørg studievejlederne eller på kontoret.

Fribeløbet (egenindtægten) er det beløb, du må tjene ved siden af SU og studielån. Fribeløb sammensættes for hele året 
(1. januar – 31. december). 

Se de aktuelle SU-satser på su.dk.