Elevinfo - Business UCH

Værdisæt

På Business UCH har vi et sæt af værdier, som danner grundlag for alle vores aktiviteter.

Du mærker fagligheden i samme øjeblik, du træder ind på Business UCH

 • Vi giver mulighed for undervisning i autentiske miljøer gennem praktisk undervisning
 • Gennem konceptet Købmand på 1. klasse vil vi gøre dig klar til opgaver inden for detail og handel i både danske og internationale virksomheder
 • Med konceptet Digital Frontløber skal du blive forberedt til digitale og teknologiske opgaver indenfor både kontor, handel og detail
 • Vi tænker hele tiden på at skabe sammenhæng mellem undervisningen og erhvervslivet
 • Du vil arbejde med kommunikation på dansk og fremmedsprog, så du er klar til at arbejde med flere medier både i Danmark og internationalt
 • Vi vil åbne dine muligheder for både en erhvervslivet og videre uddannelse
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret

Vi vil give dig øget selvværd

 • Ved at se, høre og forstå dig
 • Vi er nærværende
 • Vi anvender anerkendende pædagogik
 • Vi giver dig klassetilhør og faste rammer
 • Vi fokuserer på trivsel i en tryg atmosfære
 • Vi ser på dig som et helt menneske
 • Vi lægger mærke til hver enkelt
 • Vi bygger videre på dine kompetencer med forskellige læringsstile
 • Vi vil støtte dig i din faglige, personlige og sociale udvikling
 • Vi vil fejre dine succeser med dig

Vi vil give dig faglig stolthed

 • Vi er selv repræsentanter for erhvervene og uddannelsen
 • Vi udviser selv stolthed
 • Vi viser vores succeser / gode eksempler
 • Vi sørger for udfordringer til den enkelte
 • Vi vil styrke profilen for vores uddannelser
 • Vi er stolte over det vi arbejder med
 • Vi gør os umage
 • Vi lærer af vores fejl

Vi betragter dig som vores fælles projekt

 • Vi ser alle elever
 • Vi er opmærksomme på elever som har faglige, personlige eller sociale udfordringer
 • Vi iværksætter initiativer, når vi oplever elever kommer bagud fagligt
 • Vi tilbyder mentor til udsatte elever
 • Vi er med til at skabe trygge rammer
 • Vi rummer mange typer elever og tilstræber optimale muligheder for læring
 • Vi tager ansvar og drager omsorg for alle elever
 • Vi sætter rammer, forventninger og mål

Vi vil have et godt studiemiljø

 • Ved at skabe tryghed, tillid og tilhørsforhold
 • Gennem nærvær og positiv kommunikation
 • Gennem gode fysiske rammer, som giver optimale muligheder for læring
 • Med aktiviteter som er relevante og realistiske

Vi vil have opdateret viden om det erhvervsliv vi uddanner jer til

 • Vi holder os faglig orienteret
 • Vi deler erfaringer
 • Vi har tæt kontakt med virksomheder
 • Vi deltager i udviklingsarbejde
 • Vi følger den digitale og teknologiske udvikling
 • Vi er klar til forandringer