Business UCH

Ansættelse af elever

Godkendelse af uddannelsessted

For at sikre høj kvalitet i uddannelserne, skal alle virksomheder være godkendt til at uddanne elever. Godkendelsen gives af det lokale uddannelsesudvalg efter ansøgning på blanketten ”Ansøgning om godkendelse til…….” som findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Praktikpladskontoret er behjælpelig med råd og vejledning om godkendelse og kommer også gerne på besøg i virksomheden, hvis dette ønskes i forbindelse med godkendelsen.

Praktikplan

Det er et krav, at der udarbejdes en plan over elevens uddannelse når de er ude i virksomheden. Uddannelsesnævnet har lavet skabelon til praktikplaner indenfor de forskellige uddannelser, men virksomheden må også selv lave sin egen plan, når blot man sikrer sig at alle elementer fra uddannelsen indgår i planen. Skabelonerne findes på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Vi står naturligvis gerne til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af praktikplanen.

Uddannelsesaftale

Der skal indgås en skriftlig uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed som skal underskrives senest den dag eleven starter i virksomheden. 
Uddannelsesaftalen skal indgås på en formular udarbejdet af Undervisningsministeriet og indsendes til skolen til registrering. Uddannelsesaftalen er samtidig tilmelding til skoleperioderne.

Tillæg til uddannelsesaftalen

Hvis der sker ændringer i uddannelsesforholdet, fx virksomheden får nyt CVR-nummer, uddannelsestiden rykkes eller lign., skal dette oplyses til skolen på en formular, som hedder ”Tillæg til uddannelsesaftale”. Tillægget skal sendes til den skole som har registreret uddannelsesaftalen.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis uddannelsesaftalen ophæves, skal dette meddeles til Uddannelsescenter Holstebro, på en formular, som hedder ”Ophævelse af uddannelsesaftale”. Ophævelsen skal sendes til den skole som har registreret uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftale/tillæg/ophævelse