Forskellige typer aftaler

Der er forskellige muligheder for at indgå uddannelsesaftaler med elever.

Skolevejsaftale

Der indgås en uddannelsesaftale med start efter at eleven har gennemført sit grundforløb. For de fleste uddannelsers vedkommende 2-årige aftaler. Denne aftaletype er klart den mest brugte indenfor det merkantile område.

Praktikvejsaftale

Her laves en uddannelsesaftale, som både dækker grundforløbet og hovedforløbet. Det vil sige eleven starter i praktik hos virksomheden, og kommer derefter ind på en skole og gennemfører grundforløbet. Eleven får løn fra virksomheden under hele forløbet og virksomheden får udbetalt lønrefusion fra AUB, for de uger eleven er på skole.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er en særlig måde at nå de uddannelsesmål, der er sat for grundforløbet. Virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale, som dækker både grundforløb og hovedforløb. Til forskel fra praktikvejsaftalen er det, via Ny Mesterlære, virksomheden der har en del af ansvaret for, at eleven når de mål, der er for grundforløbet. Men samtidigt skal der aftales en uddannelsesplan mellem virksomhed, skole og elev om, hvordan målene for grundforløbet nås. Det vil sige, der kan godt laves en kombination, så nogle fag gennemføres på skole og nogle i virksomheden.

Kort aftale

Hvis en virksomhed af den ene eller anden grund, ikke ønsker at indgå en uddannelsesaftale, som dækker hele elevens uddannelsesperiode, kan man indgå en kort aftale, som dækker en del af uddannelsen. Eneste krav i forhold til længden er, at aftalen skal omfatte både et skoleophold og en praktikperiode. Det betyder, at eleven kan komme til at gennemføre sin uddannelse i forskellige virksomheder.

Kombinations aftaler

Her skal der fra starten være indgået aftaler for hele den samlede uddannelsesperiode, blot med forskellige virksomheder. Hvis fx 3 virksomheder deler en elev, skal der udfyldes 3 uddannelsesaftaler med hver deres periode. Alle 3 aftaler skal indsendes til skolen på én gang.

Udstationering

En virksomhed kan vælge at udstationere en elev i kortere eller længere perioder til en anden virksomhed i enten Danmark eller udlandet. Ansvaret for at eleven får sin uddannelse, ligger i hele perioden hos den virksomhed der har indgået aftalen.