Skoleperioder

Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser. Det vil sige man veksler mellem skole og praktik. I den tid man er under uddannelse i en virksomhed, skal man ind på nogle ugers skoleperiode. Antallet af uger afhænger af hvilken uddannelse der er tale om.

Detail

Her udbyder vi undervisning i følgende specialer inden for detailhandelsuddannelsen

 • Salgsassistent uden profil
  • 6 ugers obligatorisk skoleundervisning

Kontor

Her udbyder vi undervisning i følgende specialer inden for kontoruddannelsen

 • Administration
  • 3 ugers obligatorisk skoleundervisning
  • 3 - 7 ugers valgfrie specialefag
  • mulighed for op til 4 ugers påbygningsfag (valgfag)
 • Offentlig adminstration
  • 9 ugers obligatorisk skoleundervisning
  • 5 ugers valgfrie specialefag
  • mulighed for op til 4 ugers påbygningsfag (valgfag)

 Til kontoruddannelsen udbyder vi følgende valgfag:

 • Avanceret regneark I
 • Avanceret regneark II
 • Databaser
 • IT-integration af data
 • Anvendelse af pivottabeller
 • Anvendelse af regneark til enkle beregninger
 • Anvendelse af store datamængder i regneark
 • Design og automatisering af regneark
 • Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystem
 • Håndtering og strukturering af længere tekster
 • Integration af data mellem adm. it-systemer
 • Samarbejde om dokumenter
 • Kvalitet og service
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndterin
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Struktur i administrative problemstillinger I
 • Struktur i administrative problemstillinger II
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Udarbejdelse af projektrapport

Hvornår skal du på skole?

Aktuelle perioder + info om valgfag