Business

EUD Business

EUD Business er den direkte vej til erhvervslivet og er sat sammen af tre dele:

For dig som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver

 • EUD Business er for dig som går efter en karriere inden for butik og handel, og som næsten ikke kan vente med at komme ud at arbejde i det virkelige liv
 • Efter kun et år bliver du en del af erhvervslivet, og efter tre år er du færdiguddannet
 • Du bliver rustet til at stå i en butik eller til at arbejde i en handelsvirksomhed inden for salg, indkøb, logistik eller e-handel
 • Du får en uddannelse, som stiller skarpt på dine evner og det du brænder for at arbejde med – allerede mens du er på skolen

Undervisningen tager udgangspunkt i emner og problemstillinger, som er knyttet til job inden for butik og handel. Du arbejder meget praktisk med opgaver i vores øvebutikker og i samarbejde med lokale virksomheder samt landsdækkende kæder.

På EUD grundforløbet kommer du fx til at arbejde med:

 • Arbejdspladskultur
 • Jobsøgning og ansættelse
 • Virksomhedsportræt
 • Planlægning af butiksåbning
 • Kommunikation
 • IT
 • Økonomi
 • Fremtidens butik
 • Digital Handel

Du får faglige kompetencer inden for planlægning, samarbejde, kommunikation, økonomi og IT inden for butik og handel.

Undervisningen

Du har klasseundervisning, cases og projekter. Du møder forskellige arbejdsformer for at gøre undervis-ningen spændende og levende. Undervisningen foregår så vidt muligt i situationer, som ligner virkeligheden – fx i vores øvebutikker og i tæt samarbejde med virksomheder.

Samlet vil du stå stærkt inden for salg, markedsføring, økonomi, IT og kommunikation. Du vil være klædt på til at arbejde både lokalt og internationalt. Desuden er du klar til en fremtid, hvor du både skal håndtere kontakt personligt og digitalt.

Ved afslutning af grundforløbets 1. del vælger du endelig uddannelsesretning (detail eller handel)

Du kan læse videre

Efter dit hovedforløb i en virksomhed har du mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager to år, og du kan fx blive:

 • Serviceøkonom
 • Handelsøkonom
 • Designteknolog
 • Logistikøkonom

Se mere om adgangskrav og optagelse på www.ug.dk.

Hent brochure