For dig som har en gymnasial uddannelse - stx, htx, EUX teknisk eller hf

EUS Studenterforløb

Pr. 1. august 2019 træder nye regler ikraft på området. Det betyder bl.a., at en bestået HHX eksamen, giver dig direkte adgang til at indgå en uddannelsesaftale med startdato efter 31. juli 2019. 

Med en EUS får du adgang til at indgå en uddannelsesaftale på enten kontor, detail eller handelsområdet.

5 uger på Business UCH + 1-2 års praktik = faglært 

Du bliver undervist af et professionelt lærerteam - med erfaring fra erhvervslivet.
I fagene tages der udgangspunkt i dit personlige niveau og dine uddannelsesmål.

EUS er:

 • 5 ugers undervisning enten på skolen eller online
 • Et koncentreret og målrettet forløb
 • Direkte rettet mod job i erhvervslivet
 • Ingen gentagelser af fag, som du allerede har haft
 • Undervisning i netop de fag, som du mangler: Virksomhedsøkonomi og IT eller Afsætning samt et uddannelsesspecifikt fag, som erhvervsretter dit forløb netop til den uddannelse du ønsker
 • SU berettiget

Du kan søge praktikplads indenfor:

 • Detail/butik - fx e-handel B2C
 • Kontor - fx administration, lægesekretær, økonomi, spedition
 • Handel - fx indkøbsassistent, logistikassistent, e-handel B2B

Næste start på et 5-ugers EUS forløb er:

Undervisning på skolen:

 • dato på vej

Online undervisning:

 • 15. april - 20. maj 2020

Ansøgningsskema til EUS

Har du allerede praktikplads?

Så kan du vælge at indgå din uddannelessaftale før du starter på EUS, og dermed få elevløn under din skoleuddannelse. (Din virksomhed kan modtage AUB-godtgørelse på samme måde som ved andre skoleophold).

Du kan også vælge at starte med de 5 uger på EUS og dernæst søge praktikplads. I så fald vil du være SU-berettiget på EUS forløbet (o/18 år).