For dig som har en gymnasial uddannelse - stx, htx, EUX teknisk eller hf*

EUS Studenterforløb

Med en EUS får du adgang til at indgå en uddannelsesaftale på enten kontor, detail eller handelsområdet.

5 uger på Business UCH + 1-2 års praktik = faglært 

Du bliver undervist af et professionelt lærerteam - med erfaring fra erhvervslivet.
I fagene tages der udgangspunkt i dit personlige niveau og dine uddannelsesmål.

EUS er:

 • 5 ugers onlineundervisning
 • Et koncentreret og målrettet forløb
 • Direkte rettet mod job i erhvervslivet
 • Ingen gentagelser af fag, som du allerede har haft
 • Undervisning i netop de fag, som du mangler: Virksomhedsøkonomi og IT eller Afsætning samt et uddannelsesspecifikt fag, som erhvervsretter dit forløb netop til den uddannelse du ønsker
 • SU berettiget

Du kan søge praktikplads indenfor:

 • Detail/butik - fx e-handel B2C
 • Kontor - fx administration, økonomi, spedition, offentlig administration
 • Handel - fx indkøbsassistent, logistikassistent, e-handel B2B

Næste start på et 5-ugers EUS forløb er:

Online undervisning - klik her og få praktisk info:

 • 5. januar – 8. februar 2023
 • 17. april – 24. maj 2023
 • 31. juli – 1. september 2023
 • 30. oktober – 1. december 2023
 • 4. januar – 7. februar 2024
 • 15. april – 23. maj 2024

Ansøgning sendes via optagelse.dk.

Har du allerede praktikplads?

Så kan du vælge at indgå din uddannelessaftale før du starter på EUS, og dermed få elevløn under din skoleuddannelse. (Din virksomhed kan modtage AUB-godtgørelse på samme måde som ved andre skoleophold).

Du kan også vælge at starte med de 5 uger på EUS og dernæst søge praktikplads. I så fald vil du være SU-berettiget på EUS forløbet (o/18 år). 

*fra 1. august 2019 er reglerne ændret, så du kan søge en læreplads indenfor det merkantile område direkte efter en HHX eksamen.