EUS Studenterforløb - online

Praktisk info

Som online studerende starter du dit forløb med et opstart møde – typisk på skolen.
Her møder du din/dine faglige vejledere, som følger dig igennem forløbet. Du introduceres til forløbet og vælger endeligt hvilken branche dit forløb skal være rettet mod:

  • Kontor
  • Handel
  • Detail

Afleveringer af opgaver, undervisning og fremlæggelser sker online. Du logger dig på via din computer hjemmefra. Har du brug for det, så kan du aftale en personlig vejledning på skolen. Undervisning og kontakt med undervisere foregår online, det vil dog være muligt at sidde på skolen og arbejde – eksempelvis i eksamensforberedelsesperioden.

Der er mødepligt til opstartsmødet og til de aftalte møder og fremlæggelser online over Skype, men ellers vil du kunne arbejde med opgaverne, når det passer dig i din hverdag.

EUS online er en fuldtidsuddannelse på 5 uger svarende til 26 ugentlige lektioner + hjemmearbejde. Du får standpunktskarakterer og forløbet afsluttes med to mundtlige eksaminer, der foregår på skolen. 

Forløbet

Vi arbejder med TEAMS som kommunikationsplatform.

Når du logger ind, får du adgang til forløbets materialer samt undervisningsplan. Planen fortæller dig, hvad du skal arbejde med hver uge, samt hvilke opgaver du skal aflevere. Selve opgaveafleveringen sker elektronisk.

Du kommunikerer digitalt på faste tidspunkter med din fagvejleder og deltager jævnligt i videokonferencer. Ved opstartmødet vil du blive grundigt introduceret til såvel arbejdsmetoder og programmer.

Dine arbejdsopgaver består af såvel teoretisk materiale som du skal læse, videooplæg som du skal gennemse, videokonference, kommunikation over fx mail og Skype, opgaveafleveringer og opgavefremlæggelser sker digitalt.

Det er vigtigt, at du deltager i de faste online mødetider og afleverer opgaver til tiden, da det dokumenterer, at du er fuldtids studieaktiv og dermed SU berettiget.

Forløbet afsluttes med en standpunktskaraktere givet ud fra 7-trinsskalaen.

Eksamen

Som afslutning på dit 5-ugers forløb skal du til to mundtlige eksaminer:

  • et grundfag som er afhængig af din retning
  • grunforløbsprøve

For at blive indstillet til eksamen skal din underviser kunne give dig en standpunktskarakter, som gives ud fra de opgaver, du har afleveret undervejs. 

Grundfagseksamen
Eksamen gennemføres som en caseeksamen, hvor grundlaget er en stillet caseopgave, som man forbereder inden eksamen. 

Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev. Til prøven er tilknyttet ekstern censor. Der afgives karakter efter 7-trins skalaen. Består du ikke eksamen, tilbydes du reeksamination inden du kan gå til grundforløbsprøven

Grundforløbsprøven
Her arbejder du ud fra en disposition over de emner, som du vil gennemgå til prøven. Dispositionen tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling og relevant teori. Grundforløbsprøvens disposition skal være rettet mod den uddannelsesretning du har valgt (detail, handel eller kontor). Til din eksamen skal du vise, at du har opnået de kompetencer, som du har arbejdet med i forløbet, og som er adgangsgivende til at søge praktikplads.

Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev. Til prøven er tilknyttet ekstern censor. Der afgives karakteren bestået/ikke bestået. Prøven skal være bestået, for at du kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Består du ikke grundforløbsprøven, tilbydes du reeksamination.

Vi anbefaler, at begge eksaminer foregår fysisk på skolen, men eksamen kan - om ønsket - arrangeres online.

Udstyr

Du benytter din egen computer udstyret med Webcam samt headset m/microfon.

Du skal have installeret en nyere Office pakke og Skype. Du vil have mulighed for at installere Office 365 gratis, når du er tilknyttet skolen som elev. Når du starter på forløbet, vil du ligeledes få adgang til at anvende Skype Business.

Det er et krav, at du har adgang til en stabil og hurtig internetforbindelse - alternativt kan du arbejde på skolen.

Økonomi

Undervisningen er gratis.

Uddannelsen er SU berettiget. Din SU er betinget af, at du er aktivt fuldtidsstuderende. Det vil sige betinget af, at du deltager i opstart mødet, onlinefremlæggelserne, opgaveafleveringer og dialoger.